Дисципліни вільного вибору

Народознавство і музичний фольклор України

Історія кобзарства

Шкільний курс світової художньої культури

Світова художня культура

Дитячий фольклор

Основи акторської майстерності вчителя / Музична освіта на Поділлі

Режисура шкільних музично-виховних заходів

Практикум шкільного музично-пісенного репертуару

Викладання музичного мистецтва у спеціалізованих навчальних закладах

Історія інструментального виконавства

Історія розвитку вокально-хорового виконавства в Україні

Музична інформатика

Методика викладання вокалу

Практикум роботи з народно-інструментальними колективами

Додатковий музичний інструмент

Хорознавство

ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ

Історія вокально-хорового виконавства України

ІСТОРІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА

Комп’ютерне моделювання та аранжування

Методика викладання вокалу

Методика навчання гри на музичному інструменті

Методика роботи з дитячим вокально-хоровим колективом

Методика роботи зі шкільними творчими колективами

Методика викладання хорового диригування

Музична інформатика

ОСНОВИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ОСНОВИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

ПОЛІХУДОЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Практикум роботи з вокально-хоровими колективами

ОСНОВИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ МУЗИЧНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

ДИТЯЧИЙ МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР

Практикум шкільного пісенного репертуару