Лабунець Віктор Миколайович

 

(29.09.1955, с. Іваниничі Дубенського р-ну Рівненської обл.) – дослідник проблем інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики, к.п.н. (1993), доц. (1998), д.п.н. (2015), проф. (2016). 1971 закінчив Тростянецьку СШ Дубенського р-ну Рівненської обл. 1979-1983 навчався на культ.-освіт. ф-ті Рівненського держ. ін-ту культури. Після закінчення ін-ту працював викладачем по класу народних інструментів та диригування у Кам’янець-Поділ. культ-освіт. уч-щі. З 1988 працює Кам’янець-Поділ. нац. ун-ті ім. І. Огієнка. 1993 в НПУ ім. М.П. Драгоманова захистив канд. дис. «Забезпечення творчої активності молодших школярів у процесі колективного народно-інструментального музикування» (наук. кер. – к.п.н., проф. В.П. Лапченко). 2004-2014 зав. кафедри теор. іст. муз. і гри на муз. інстр., 2014 декан пед. ф-ту. 2015 в НПУ ім. М.П. Драгоманова захистив докт. дис. «Методична система інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики» (наук. конс. – д.п.н., проф. А.В. Козир). Автор понад 150 наук. публікацій.

Тв.: Ансамбль народних інструментів: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2006; Шестиструнна гітара в ансамблі: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2008; Формування професійної майстерності студентів у процесі початкового навчання гри на чотириструнній кобзі: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2009; Гами та етюди як необхідний компонент вдосконалення технічної майстерності баяніста: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2010. (у співавт.); Українські народні пісні і танці у перекладенні для шестиструнної гітари: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2011; Методика навчання гри на чотириструнній кобзі: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2012; Інтегроване навчання майбутніх учителів музики : теорія і практика: монографія. – Кам’янець-Подільський, 2013. (у співавт.); Методичні основи ансамблевої гри (народно-інструментальні ансамблі): навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2013; Інноваційні технології інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музики: теорія та методика: монографія. Кам’янець-Подільський, 2014; Ансамблева гра в класі гітари: навч. посіб. Кам’янець-Подільський, 2015. Методика роботи з дитячим інструментальним ансамблем: навч. посіб. – Кам’янець-Подільський, 2017.