Борисова Тетяна Валеріївна

_MG_6207 – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заступник декана педагогічного факультету з навчальної роботи ( мистецькі спеціальності ).

Читає навчальні курси “Світова художня культура”, “Історія театру”,“Художня культура України”, “Основи сценічного та екранного мистецтва”, “Інтегроване вивчення навчальних предметів галузі “Мистецтво”,   “Хорове диригування”.

Освіту здобувала у Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського та Національному університеті культури і мистецтв. У процесі навчання переймала досвід музично-виконавської та педагогічної діяльності у видатних вітчизняних музичних педагогів: Антоневич Б.А. (учениця Соломії Крушельницької), М.В. Лисенка (правнук фундатора української класичної музики, композитора М.В. Лисенка), вченого-фольклориста А.І. Іваницького, хормейстра і теоретика диригентсько-хорової справи А.Ц. Мархлевського та інших.

Результати багаторічної педагогічної роботи з фахової підготовки студентів музичних спеціальностей вилилися у дисертаційне дослідження на тему “Методика підготовки майбутніх учителів музики до естетичного виховання школярів засобами музично-театрального мистецтва” (науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор Г.М. Падалка), успішно захищене у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова у 2007 році. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання.

У науковому доробку налічується понад 50 наукових праць. Наукові інтереси здебільшого зосереджено у царині світової художньої культури, а також історії, теорії музичного театру та методики музично-театральної діяльності.

Здійснює активну концертну і музично-просвітницьку діяльність у якості художнього керівника університетської чоловiчої хорової капели, яка є лауреатом вітчизняних та міжнародних фестивалів класичної хорової музики.