Інформація

про роботу творчих лабораторій, наукових центрів

на кафедрі музичного мистецтва

 

Науково-дослідний центр «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти» функціонцє (секція теорії, іторії музики та гри на музичних інструментах, керівник – доктор педагогічних наук, професор В.М.Лабунець) створений у 2008 році (наказ № 7-ОД від 27.06.2008 р.). Науково-дослідні матеріали членів лабораторії використовуються у лекційних, практичних та лабораторних заняттях інструментально-виконавських дисциплін. За їх результатами розробляються науково-дослідні розвідки студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво», які апробовані на засіданнях проблемних груп та наукових гуртків, дискусійних клубах та круглих столів. Лабораторія співпрацює з Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Рівненським державним гуманітарним університетом, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, районними, міськими та обласними управліннями освіти та науки, викладачами-методистами мистецьких закладів Хмельницької області.

Науково-дослідні матеріали членів лабораторії використовуються у лекційних, практичних та лабораторних заняттях інструментально-виконавських дисциплін. За їх результатами розробляються науково-дослідні розвідки студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво», які апробовані на засіданнях проблемних груп та наукових гуртків, дискусійних клубах та круглих столів.

Сучасний стан розвитку освіти потребує вдосконалення та переосмислення змісту мистецької освіти в обсягах, визначених Державними стандартами освіти всіх ланок, а також методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, індивідуалізації та диференціації навчання.

Ґрунтуючись на здобутках світової виконавської інструментальної школи та методико-практичних віднайденнях вітчизняних педагогів-музикантів, члени науково-дослідної лабораторії досліджують такі суттєві напрями виконавсько-інструментальної підготовки, як розвиток соціальної активності, формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у процесі інструментального навчання; психологічні основи формування у студентів навичок гри на музичному інструменті; формування виконавської надійності майбутніх вчителів музики; активізація творчої самостійності студентів-інструменталістів; формування умінь художньої інтерпретації інструментальної музики.

 

Науково-дослідний центр імені М.Д.Леонтовича функціонує на кафедрі 1996 року (керівник – кандидат педагогічних наук, професор М.А.Печенюк). Центр ім. М.Д.Леонтовича співпрацює з Хмельницьким обласним відділенням Національної музичної спілки України, Інститутом мистецтвознавства, фольклору і етнології ім. М.Рильського (Київ). Основними здобутками Центру є проведення 5-х Всеукраїнських конференцій, присвячених подільському композитору і педагогу М.Д.Леонтовичу; відкриття меморіальної дошки на будинку колишньої духовної семінарії, в якій навчався композитор. відкриття кабінету-музею Миколи Леонтовича.

Після пропозицій ІІ Всеукраїнської конференції, присвяченій 125-річчю М.Леонтовича, на кафедрі вирішено питання про створення музею композитора, відтоді студентська аудиторія №6 поєднала в собі кабінет методики музичного виховання і музей М.Леонтовича (вулиця Гагаріна, буд. 47). Відкритя музею відбулося 12 грудня 2002 року. У музеї оформлені стенди, на яких представлена література про М.Леонтовича, наукові збірники, партитури творів подолянина, матеріали конференцій, які проводяться в місцевому університеті та в інших вишах України, періодика. (відповідальна за роботу музею – професор М.А.Печенюк).

Кабінет-музей прикрашають фотоілюстрації найбільш знаних місць, пов’язаних з іменем М. Леонтовича, будівля колишньої духовної семінарії, вид Старої фортеці, колишнє духовне училище. Оформлений альбом про відкриття музею, меморіальної дошки М. Леонтовичу на будівлі колишньої духовної семінарії, святкових ювілейних концертів, присвячених композиторові.

Функціонування такого музею, де представлена творчість подільського композитора і педагога М.Леонтовича, є гарним прикладом для студентів і стимулом для навчання. Вони досліджують творчість митця, пишуть курсові і дипломні роботи, набувають досвіду для майбутньої пошукової і науково-дослідницької роботи. У музеї зберігаються публікації Всеукраїнських наукових конференцій, монографії доктора мистецтвознавства, професора кафедри В.Ф.Іванова “Леонтович – збирач народних пісень“, збірка хорових творів (упорядник В.Кузик), збірка літурґійних творів композитора, записи пісень.

 

 

Leave a comment