Історія кафедри

Iсторiя кафедри музики бере свiй початок вiд 1960 року, коли за дорученням ректорату викладач Ліпман Борис Романович сформував предметну комісію з музики і співів, до складу якої увiйшли штатнi ст. викладачi Ліпман Б.Р. і Савенко А.Ю., а з погодинною оплатою  працював Кот М.Ф. У 1961 році комісія поповнилась викладачами  Бецом О.Д., Кот Г.Є., Скорбовою І.М., Савронь Л.І.

До 1963 року навчання на спеціальності проводилось у приміщенні інституту в Старому місті, а з вересня 1963 року переведено в корпус на вулиці Гагаріна, 47. Тут було обладнано всі спеціальні кабінети, хоровий клас, класи для індивідуальної гри. Предметна комісія з музики і співів поповнилась ст.викладачем Щербатко В.С. та викладачами Сухаревою В.О., Федорчук С.С., Савронь О.В., Радомською Л.А., Понтер В.І.

Важливим етапом у становленні спеціальності є 1968 рік, коли вперше в історії вузу було відкрито музично-педагогічний факультет (декан Петляк ??, з 1969 до 1973 р. – Скринник Ю.Н.), а предметна комісія переросла у кафедру музики і співів. Згідно з наказом №584 від 16.09.1968р. обов’язки завідувача кафедри почав  виконувати  Ліпман Б.Р. З цього часу кафедра зростає і кількісно, і якісно. В різні роки кафедра поповнюється досвідченими викладачами – випускниками Львівської, Харківської, Одеської, Кишинівської, Московської, Горьківської та інших консерваторій (Васильєв В.С., Моклович М.М., Кот В.Г., Щербатко В.О., Радомська Л.П., Іванов В.Ф., Беккер А.Г., Юрист Є.Є. та ін.). Згодом на факультет приходять кращі випускники першого випуску 1972 р. (Плющ Т.М., Гончарук В.І., Яропуд З.П.), роком пізніше – Печенюк М.А., далі – Попович А.В., Олійник В.Ф.

Таким чином, у 1972-73 н.р. на факультетi нараховувалося 23 штатнi викладачі, 3 концертмейстри і 2 лаборанти, що  забезпечувало належний рівень усієї навчально-педагогічної роботи на деннiй та заочнiй формах навчання. Пожвавилась науково‑дослiдна робота викладачiв. До річної аспірантури при АПН СРСР з метою завершення кандидатської дисертації направлено ст. викладача Щербатка В.О., яку вiн успiшно захистив. ( 1973 р.) Після закінчення аспірантури при інституті фольклору та етнографії АН УРСР ім.М.Т.Рильського та захисту кандидатської дисертації повернувся Іванов В.Ф., який очолював факультет у 1973‑74 рр. У 1975 р. до аспірантури при Iнститутi педагогіки АПН України вступив викладач Рева В.П.

З метою покращення і конкретизації методичної роботи на факультетi функцiонували три методичні секції: секція фортепіано – керівник Радомська Л.Л., секція хорового диригування та методики музичного виховання – керівник  Ліпман Б.Р., секція народних інструментів – керівник  Рева В.П. З 1975 р. до 1977 р.  деканом факультету працювала  Каморнiк А.Р.

За роки  існування (1968-1977 рр.) факультет зажив доброї слави, готуючи вчителів не тільки для Хмельницької, а й для сусідніх областей, свідченням чого є позитивні відгуки про роботу випускників, а також  результати неодноразових перевірок (за час його існування) навчально-виховної роботи з боку Міністерства освіти. Випускники різних років музично-педагогічного факультету сьогодні є досвідченими вчителями музики, відмінниками освіти України (Петро Леонтьєв, Іван Нетеча, Iван Шах, Вiктор Гончарук, Микола Трачук, Володимир Общанський, Петро Гевал, Василь Розгон, Іван Кiкис, Петро Гарбуз, Євгенiя Давибіда та ін.),  а також здійснюють керівництво освітніми закладами різних типів. Багато випускників успішно працюють у педагогічних училищах України (Хмельницьке, Чернівецьке, Чортківське, Переяслав-Хмельницьке, Стаханівське, у Жовтих Водах та ін.) і складають ядро кадрів у цих навчальних закладах. Серед випускників музично-педагогічного факультету є солісти оперних театрів, артисти філармонічних хорових колективів, лауреати міжнародних конкурсів, заслужені працівники культури, кандидати педагогічних наук (Нiна Мельник – Львівська опера, Микола Марущак – Черкаська фiлармонiя, Вiорел Котик – вiддiл культури та освiти Мiнiстерства закордонних справ України, Мирослав Мацейкiв – ст. наук. спiвробiтник Iнституту психології АПН України, Микола Бевз – канд. філософських наук Хмельницького технологічного унiверситету, Микола Мельник – лауреат обласної премії ім.. В.Заремби, лауреат обласної премії ім.. Т.Г.Шевченка, художнiй керівник народного хору “Смотрич”, Тамара Ситник – заслужений працiвник культури України, лауреат Мiжнародних та Всеукраїнських пісенних конкурсiв та фестивалiв, доцент кафедри музики; Майя Печенюк  ‑ відмінник освiти України, лауреат Всеукраїнських пісенних конкурсiв та фестивалiв, професор кафедри музики; Зиновiй Яропуд – кандидат педагогічних наук, лауреат Мiжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсiв та фестивалiв, доцент, завiдувач кафедри музики; Анатолій Попович, Василь Олійник — лауреати Мiжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсiв та фестивалiв, викладачi кафедри музики та ін.).

У зв’язку з закриттям у 1977 р. музично-педагогічного факультету кафедру музики залишає чимало викладачів, що значно її ослаблює, але кафедра все-таки продовжує існувати у кількості 8 штатних викладачів i забезпечує навчально—виховний процес на педагогiчному факультетi. Викладаються такі дисципліни, як основи теорії музики і сольфеджіо, методика музичного виховання, хоровий клас і гра на музичних інструментах (фортепіано, баян, акордеон). Кафедру очолює ст. викладач Кузь В.Г. Специфіка роботи на педагогічному факультеті вимагала таких навчальних програм і методик, які б були зорієнтовані на студента педагогічного факультету. Тому викладачі кафедри працювали над виробленням специфічних навчально-методичних матеріалів. Так, викладачі Яропуд З.П. і Попович А.П. підготували нову програму “Музичний інструмент” (баян, акордеон) для студентів спеціальності № 2121, що дістала схвалення  Міністерства освіти. Викладачем Яропудом З.П. опубліковані “Програма і методичний курс комплексного вивчення методики музичного виховання, основ теорії музики і сольфеджіо” (для спеціальності № 2121), а також методичні рекомендації з читання спецкурсу для студентів факультетів педагогіки і методики початкового навчання “Вивчення музичної літератури в школі”. Викладачі Попович А.В., Олійник В.Ф., Бец О.Д. створили збірники полегшених обробок творів шкільного репертуару.

У 1982 р. в зв’язку зі вступом до аспірантури КНДІП ст. викладача Кузя В.Г., кафедру очолює ст. викладач Кот Г.Є. Кількісний і якісний склад кафедри залишився незмінним. Викладачі продовжують працювати над темами науково-методичних досліджень, беруть участь у звітних конференціях, керують студентськими науковими роботами, написанням дипломних, підвищують свій фаховий рівень. Так, викладач Яропуд З.П. успішно склав екзамени кандидатського мінімуму і в грудні 1984 року вступив до аспірантури денної форми навчання при Київському педагогiчному інституті ім. М.Горького. У 1986 р. в заочну аспірантуру вступає викладач Печенюк М.А.

У зв’язку з відкриттям у 1987 році спеціальності “Педагогіка та методика початкового навчання i музика” відбулися кількісні і якісні зміни в кадровому забезпеченні кафедри. З 1987 по 1988 рр. кафедру очолює ст. викладач Ліпман Б.Р. У 1987 р., успішно захистивши дисертацію, на кафедру повертається Яропуд З.П., а також приходять два нові викладачі Лабунець В.М. та Маринін І.Г. Це дало змогу фахово розширити викладання додаткового інструмента (домра, кобза, гітара, акордеон) і підняти  його на більш якісний рівень. Одночасно і започатковується факультатив “Оркестровий клас”.

З серпня 1988 р. у зв’язку з пенсійним віком Ліпмана Б.Р. кафедру очолює ст. викладач, кандидат педагогічних наук Яропуд З.П. У 1989 р. кафедра поповнилася ще одним кандидатом педагогічних наук — повернулася з аспірантури Печенюк М.А. Однак перед кафедрою постають важливі завдання, що загалом мають організаційно-навчальний характер (обладнання кабінетів, програми, підручники, посібники, координація учбових дисциплін тощо). Упродовж 1988-90 рр. зусиллями кафедри ці завдання були вирішенні. Так, були обладнані класи і кабінети (хоровий і оркестровий), закуплено чимало музичних інструментів, комплект оркестру народних інструментів, поновлено літературою кабінет музики Було адаптованіо міністерські програми до специфіки спеціальності, підготовлено низку нових навчальних програм, репертуарних збірників тощо. Спеціальність постійно поновлюється новими талановитими викладачами. Так, у 1990 р. на кафедру приходить випускниця Львівської консерваторії Кузів М.В., роком пізніше – випускниця Рівненського інституту культури Чабан С.В., випускниця Таджицького інституту мистецтв Карташова Ж.Ю. Це дало змогу ввести в навчальний процес нові спецкурси і спецпрактикуми (оркестровий клас, дитячі музичні інструменти в загальноосвітній школі), відкрити клас бандури, забезпечити читання лекційного матеріалу досвідченими викладачами, що не могло не позначитися на якісній підготовці студентів.

Викладачі кафедри ведуть належну науково-дослідну роботу, навчаються в аспірантурі Маринін І.Г., Барановська С.А., Карпенко Т.П., Чабан С.В., Кузів М.В., Аліксійчук О.С. (концертмейстер), керують студентськими роботами, і вже у 1990 р. студентка ІV курсу Рісна Г.М. виборола першість на Республіканському конкурсі студентських наукових робіт у м.Києві. Далі виборюють призові місця  студенти Ткач Г.П., Дубина Л.Г., Воронюк Т., Лук’янець О., Березіна І.В., Черватюк О.І. та ін. Успішно захищаються дипломні роботи.

Згідно з навчальними  програмами студенти практикують свої виконавські можливості в художніх колективах та індивідуально. Так, жіноча вокальна група стала дипломантом конкурсу серед студентських колективів “Пісня-90” у м.Миколаєві, тріо бандуристів отримало почесне ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі бандуристів-студентів педвузів у 1992 р. у м. Луцьку, стало учасником Міжнародного конкурсу бандуристів ім. Г.Хоткевича в м. Києві. У 1992 році кафедрою проведено конкурс виконавців вокальної та інструментальної музики, присвяченої 150-річчю від дня народження М.В.Лисенка тощо. У 1993 р. три студентки (Гулько О., Вередюк М., Мазіна Р.) брали участь у Республіканському конкурсі вокалістів в м. Тернополі.

Кафедра підтримує зв’язки з хоровими колективами м.Києва (Національною капелою бандуристів, камерним ансамблем “Київські солісти”), Чернігова (“Веселка”), Остроленка  з Польщі (“Кантилена”), з Хмельницькою обласною філармонією (“Козаки Поділля”, “Подолянчик”) і влаштовує зустрічі-концерти з гастролюючими виконавцями, а також з  місцевими художніми закладами (училище культури, дитяча музична школа, хорова дитяча школа, школами мистецтв). Також вивчається і застосовується передовий досвід кращих учителів міста і району, випускників вузу (Леонтьєв П.П., Нетеча І.М., Жук В.Г. – м.Кам’янець-Подільський;  Натрасенюк В.І. – с…. Хотинського району Чернівецької області, Шах М.І. – Маківський колеж Хмельницької обл. та ін.). Така робота збагачує досвід студентів, підвищує ефективність навчального процесу.

У зв’язку з гострою необхідністю забезпечення шкіл Хмельниччини високоякісними спеціалістами з музики у 1997-98 н.р. було відкрито якісно нову спеціальність 7.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика”. Спеціалізація: Художня культура (заочна форма навчання), а в 2001-2002 н.р. відкрито таку ж спеціальність  на денній формі навчання.

Юридичною підставою для здійснення освітньої діяльності є ліцензія та присвоєння їй у 1996 році ІІІ рівня акредитації.

Сьогодні навчальний процес на спеціальностi 7. 010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика” (денна і заочна форма навчання) забезпечують 17 штатних викладачів, 2 лаборанти, 4 концертмейстри, 1 настроювач музичних інструментів (за сумісництвом). З них – 2 професори; 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів; 2 заслужені працівники культури України, доценти. Серед викладачів – відмінник освіти України (Печенюк М.А.), лауреати Міжнародних фестивалів і Республіканських конкурсів (Печенюк М.А., Бец О.Д., Олійник В.Ф., Попович А.В., Маринін І.Г., Яропуд З.П.), а також лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів і фестивалів (“Золоті трембіти”, Тернопіль, 1993; “Воля”, Івано-Франківськ, 1998; “Мотив двох сердець”, Київ, 2001; Всеукраїнський фестиваль мистецтв, Київ, 2001;) Ситник Т.М. та ін.

Підготовка спеціалістів проводиться в трьох приміщеннях (вул. Гагаріна, 57(корпус 6), вул. Гагаріна, 47 (корпус 3) і флігель). До послуг студентів бібліотека музичної літератури, фонотека, аудіотека, спеціальні кабінети, де студенти мають опрацювати науково-методичну літературу, прослухати музичні твори, поліпшити практичну підготовку. Для занять з дисциплін музичного циклу є: спеціально обладнанi класи для проведення індивідуальних занять, аудиторії для лекційних занять. На кафедрі діє спеціальний кабінет музично-теоретичної і методичної літератури (6480 одиниць): це підручники, посібники, хрестоматії, репертуарні збірники, хорові й оркестрові партитури, а також фонотека (платівки, магнітофонні записи). У наявності достатня кількість музичних інструментів. Серед них 28 фортепіано, 1 рояль, баяни, акордеони, бандури, цимбали, гітари, скрипки, скрипкові контрабаси, комплект оркестрових баянів, великий комплект народних інструментів.  Створюються нові кабінети: музично—теоретичних дисциплін, методики музичного виховання ім.М.Леонтовича, ансамбль‑класи, музична студія‑лабораторія комп’ютерного моделювання та аранжування тощо.

За останні роки всі випускники успішно складають державні iспити. Дипломні роботи захищаються на “відмінно”, а їх якість відзначається ДЕК. Відгуки освітніх установ про підготовку спеціалістів на факультеті лише підтверджують якісний показник результатів сесій та державних iспитiв (такі матеріали зібрано на кафедрі).

Кафедра пiклується про формування контингенту студентiв. З метою висвітлення форм роботи спеціальності, особливостей підготовки спеціалістів щорічно проводяться дні відкритих дверей; студенти виступають із звітними концертами. На зустрічі перед учнями виступає  завідувач кафедри, викладачі, які знайомлять школярів з особливостями навчання на спеціальності.

Щорічно на навчання вступає багато медалістів, переможців конкурсів наукових робіт (останні три роки), переможці олімпіад (обласних і всеукраїнських), якi  зараховуються за наслідками співбесіди.

Викладачами кафедри ведеться належна профорієнтаційна робота, безпосередньо в ЗОШ міста № 5, 7, 9, 15, у музичних школах області, в обласному ліцеї, хоровій школі через навчальну роботу, концертну діяльність. Практикується виїзд у навчальні заклади області (8 районів), укладання угод зі школами про підготовку абітурієнтів, розробка програм довузівської підготовки (Чемеровецькі ЗОШ № 1, 2), виїзд у школи Кельменецького району Чернівецької області. На основі укладених угод з місцевим училищем культури, Хмельницьким музичним училищем ім.В.Заремби, Чорткiвським педагогічним училищем, Теребовлянським вищим училищем культури Тернопільської областi, Чернівецьким училищем мистецтв ім.С.Воробкевича, педагогічним коледжом Чернівецького унiверситету ім.Ю.Федьковича, Барським педагогічним училищем ім. М.Грушевського розроблено інтегрований план з підготовки абітурієнтів для вступу на спеціальність. Також відкриті і успішно функціонують при спеціальності курси довузівської підготовки (музична студія, театр дитячої пiснi).Підтримується тісний зв’язок з випускниками факультету, підтримуються зв’язки з районними управліннями освіти i науки, від яких надходять відгуки про роботу наших випускників (це сприяє поліпшенню якості навчання). Всі відгуки оформлено в папки “З досвіду роботи” і “Відгуки про роботу випускників”.

За останні три роки конкурс абітурієнтів на спеціальність коливається в межах 1,5-2 особи на одне місце. У порівнянні з минулими роками ці показники є дещо нижчими. Причини – загальновідомі. Назвемо найбільш вагомі, серед яких: економічна напруга у суспільстві (низька заробітна плата вчителя, її несвоєчасна виплата, незадовільні побутові умови тощо) спричинилась до падіння престижу спеціальності педагога; зменшення держбюджетного замовлення і перехід на платну форму навчання. З іншого боку, управлінсько-освітнім апаратом (Міністерство освіти і науки України, обласні і міські управління освітою)  приділяється мало уваги музичному вихованню молоді в освітніх закладах: недостатня кількість годин на музично-виховну роботу в школі, недостатня забезпеченість шкіл музичним інструментарієм, дидактичними матеріалами, учительськими кадрами тощо; демографічна ситуація в країнi позначилась на зменшенні кількості учнів як у загальноосвітніх, так і в музичних школах.

Підготовка фахівця на спеціальності зорієнтована на його багатогранну музичну діяльність у школі і вимагає складних за своєю структурою професійних якостей, які формуються в процесі навчання. Комплекс знань з музичних дисциплін створює основу для розуміння завдань музичної культури, музично-естетичного виховання, формування відчуття прекрасного; набуття умінь і навичок студентів розуміти й оцінювати музично-естетичнi явища; розвитку художньо-творчих здібностей, їх практичного використання у діяльності; вміння проводити експериментальні дослідження навчального і наукового спрямування, обробляти, представляти і пояснювати отримані результати; вільно володіти грою на музичних інструментах, вокальною, диригентською технікою, методиками викладання музичних дисциплін і вміти застосувати їх у навчально-виховному процесі; бути активним провідником тенденцій та прогресивних методів  музичної педагогіки.

Спеціальність забезпечена освітньо-кваліфікаційними характеристиками і весь навчальний процес  здійснюється згідно з освітньо-професійними програмами, робочим  навчальним планом і програмами з навчальних дисциплін. Так, з усіх дисциплін навчального плану викладачі розробили робочі програмі на основі типових, а при відсутності останніх розроблено нові програми. Кожна робоча програма відповідає вимогам нормативних документів. У програмах показано, на яких курсах вона базується, якими навчально-методичними засобами забезпечена; визначено теми та розділи курсу з кількістю годин лекційних i практичних (лабораторних) занять, орієнтовний список методичних посібників та репертуарних збірників, використання комп’ютерних програм, аудіо-, фоно- та відеозаписів. Вказані також очікувані результати занять, а саме: що студент “повинен вміти”, “повинен знати”, якими вміннями і навичками повинен оволодіти у процесі навчання.

Пiсля 5-ти  (на базi загальної середньої освiти) i 3‑х  (на базi кваліфікації “молодший спеціаліст”) років навчання, складання державних іспитів випускник отримує диплом спеціаліста і звання вчителя музики, етики, естетики i художньої культури. У 2002‑2003 н.р. на спеціальності відкрито магiстратуру.

Об`єктами діяльності вчителя музики є, перш за все, загальноосвітні та спеціальні середні та вищі навчальні заклади, де він може обіймати посаду вчителя чи іншу рівнозначну посаду (асистент, викладач).

Спеціаліст може обіймати посаду лаборанта або вихователя освітніх закладів, керівника центрів дитячої творчості, творчих шкільних гуртків та художніх колективів.

Спеціаліст може брати участь у розробці та впровадженні методів досліджень в галузі музичної педагогіки, збору і обробки інформації освітнього та культурологічного спрямування.

За навчальним планом студенти спеціальності вивчають цикли  гуманітарних та соціально‑економiчних дисциплін (1593 год.), фундаментальних та профорiєнтованих дисциплін (6101 год.) а також дисципліни самостiйного вибору унiверситету (216 год.) та вільного вибору студента (162 год.).

Серед  фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін студенти вивчають: гармонію, поліфонію, сольфеджіо, хорознавство, хорове аранжування, історію музики, історію народної музики, музику ХХ столiття, фольклор України, світову художню культуру ,історію української музичної педагогіки, методику музичного виховання, аналiз музичних творiв, практикум шкільного репертуару, інструментовка та аранжування дитячого оркестру, хоровий клас i практикум роботи з хором, хорове диригування, оркестровий клас або ансамбль, основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, гру на народних музичних  iнструментах, концертмейстерський клас, вокальний клас, методику викладання музичних iнструментiв, диригування, вокалу, хореографію i ритмiку, комп’ютерне моделювання та аранжування в електроннiй студії,  основи акторської майстерності, основи наукових дослiджень, психологію, педагогiку, етику, естетику, основи екології, валеологiя та ін.

У системі підготовки вчителів музики педагогічна практика (безвiдривна — на II‑III курсах i з вiдривом від занять на IV, V курсах, фольклорна — на II курсi)  займає важливе місце. Вона виступає основною ланкою, що відтворює зв’язок теорії і практики, розкриває зміст навчання у вузі і школі, зміст професійної підготовки майбутніх спеціалістів.Основна мета педагогічної практики – формування у студентів практичних умінь і навичок проведення уроків і виховних заходів, занять у групі продовженого дня, організації роботи гуртків тощо. Організацією і керівництвом педагогічної практики зі спеціальності займаються безпосередньо відповідальні за цю ділянку роботи викладач та лаборант, які працюють у тісній співдружності із кафедрами факультету, а також із кафедрами педагогіки, психології університету. Організацією і керівництвом педагогічної практики зі спеціальності займаються безпосередньо відповідальні за цю ділянку роботи викладач та лаборант, які працюють у тісній співдружності із кафедрами факультету, а також із кафедрами педагогіки, психології університету.

Методистами у школах працюють досвідчені викладачі кафедри, якi мають стаж  практичної роботи в школі. Це – Бец О.Д, Попович А.В., Олійник В.Ф., Печенюк М.А., Карташова Ж.Ю., Чабан С.В., Лабунець В.М., Кузiв М.В.

З учителями шкіл, методистами міського, районного управлiнь освiти i науки, спільно із викладачами-методистами спецiальностi та студентами-практикантами проводяться наради, семінари, конференції із актуальних проблем навчання і виховання школярів, практичної підготовки спеціалістів відповідно до сучасних вимог школи. Такі заходи сприяють тіснішому зв’язку з навчальними закладами.

На III курсi з психолого‑педагогiчних дисциплін i на IV — з музичних  дисциплін студенти пишуть курсові роботи.

Кафедра постiйно дбає про застосування інноваційних технологій навчання. Процес впровадження  таких технологій  на кафедрі є природним і витікає із самої специфіки  навчання. Це пов’язано, насамперед, з емоційною творчою атмосферою, яка панує  як на лекційних, так і на практичних, лабораторних і індивідуальних заняттях, і цьому сприяє робота зі студентами як з художніми колективами (хоровий клас, оркестровий клас, ансамблевий клас), залучення студентів до виконавської діяльності через академконцерти, звіти класів, виступи на публічних концертах, конкурсах тощо.

Підвищенню успішності студентів сприяє добре налагоджена організація самостійної та індивідуальної роботи.

На кафедрі є банк лекцій. Для чіткої організації навчального процесу   розроблено плани практичних, семінарських та лабораторних занять. Розроблена орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт, яка щорічно поновлюється і затверджується на засіданні кафедри. Вона охоплює актуальні питання з проблем музично-теоретичного та художнього виховання, методики роботи в національній загальноосвітній школі. Студенти із запропонованих тем вибирають ту, якою найбільше цікавляться, чи наближену до тієї, над якою працювали у проблемній групі чи науковому гуртку. З метою допомоги студентам у написанні дипломних та курсових робіт на кафедрі оформлені папки з матеріалами: “На допомогу студенту-дипломнику”, “На допомогу студенту магістратури” та з методики музичного виховання.

Окремi музичнi дисципліни на кафедрі мають комп’ютерне забезпечення:  ілюстративний до лекційних і практичних занять (історія музики, хорове диригування, постановка голосу та ін.) і навчальний (основний музичний інструмент, сольфеджіо, методика музичного виховання та ін.) матерiал.

 З метою здійснення контролю знань студентів з певної дисципліни розроблено дидактичний матеріал для підготовки до контрольних робiт (з iсторiї музики, гармонiї, поліфонії, сольфеджіо, аналiзу музичних творiв, методики викладання музичних дисциплін),  зосереджений в кабінетах.

На кафедрі систематично проводиться контроль знань, умінь i навичок студентiв через академконцерти, контрольні роботи, звітні концерти, сольні виконання програм, складання технічних заліків тощо.

Навчально-виховний процес на спеціальності засновано на основі таких принципів: динамізм педагогічного процесу, постійне прагнення викладачів удосконалювати навчально-виховну роботу зі студентами; єдність навчальної і виховної роботи; безперервність педагогічної теорії і шкільної практики в системі роботи кафедри; професійно-педагогічна спрямованість навчальної, виховної та наукової роботи; здійснення міжпредметних зв’язків у педагогічному процесі; гуманістичний характер всієї системи роботи.

Важливою ланкою роботи кафедри є НДР  (проблеми вищої школи, загальноосвiтньої школи, музикознавства, художньої культури музичного фольклору, спеціальних методик тощо), а також творча робота.

Викладачi кафедри беруть участь у колективнiй перехiднiй темi (кер.доц.Яропуд З.П.) “Музично‑теоретична i практична спрямованість професійної підготовки студентiв спеціальності “Музика”, а також працюють над індивідуальними темами дослiдження. Тематика їх  актуальна i вiдповiдає профілю основних напрямків підготовки педагогічних кадрiв.

З ініціативи кафедри 10-12 грудня 1997 р. в університеті відбулась перша Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Музично-педагогічна і творча діяльність М.Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури”, присвячена 120-річчю від дня народження. Видано збірник наукових доповідей  (10 друк.арк.).

Доцент Яропуд З.П. брав участь у науково-дослідній держбюджетній темі “Народна культура Поділля в контексті національного відродження України”, з досліджуваної теми опубліковано  статтi у різноманітних збірниках наукових праць, монографія  “Прилетiла ластiвочка” (українська пісенно-фольклорна спадщина Поділля), підготовлено до друку посібник “Вокальні і хорові твори” на матеріалі пісенного фольклору південнозахідного реґіону Поділля  для студентів музичної спеціальності  тощо.

Результатом цілеспрямованої науково-дослідної роботи викладачів є захист кандидатських дисертацій та друковані праці. У період з 1999 р. по 2001 р. захищено 2 дисертації (Барановська С.А., Аліксійчук О.С.), навчаються в аспірантурі 3 викладачі (Борисова Т.В., Карпенко Т.П., Кузів М.В.), опубліковано 12 навчальних посібників, 15 навчальних програм, 4 методичнi розробки, 2 репертуарнi збірники, 45 статей, 43 творчi роботи, виголошено 35 доповідей на Всеукраїнських і наукових конференціях (всього 81,8 друк. арк.).

Видано “Дзвінкі голоси” – музичні хрестоматії для вчителів та учнів з І по VIII клас (доц. Печенюк М.А.), “Буквар сопілкаря” – (доц. Печенюк М.А. та вчитель музики ЗОШ № 15 Леонтьєв П.П.);  методичні рекомендації студентам-практикантам та вчителям музики “Організація ансамблю бандуристів на педагогічному факультеті”, “Фольклорна збирацька практика” (доценти Печенюк М.А. та Чабан С.В.), “Організація ансамблю бандуристів в педагогічному вузі” (доценти Печенюк М.А. та Чабан С.В. та ін.).????

Результати науково‑дослiдної роботи викладачiв використовуються у навчально-виховному процесі, зокрема у читанні таких дисциплін, як методика музичного виховання, історія народної музики, практикум шкільного репертуару, хорового та оркестрового класів, диригування, постановки голосу, спецінструменту тощо.

Викладачами кафедри ведеться велика творча робота, яка охоплює підготовку художньо-просвітницьких концертних програм, а також написання ориґінальних творів, перекладів та аранжувань для інструментальних та хорових колективів. Наприклад, твори Б.Ліпмана, О.Беца, З.Яропуда, А.Поповича, С.Чабан увійшли до музичних хрестоматій “Дзвінкі голоси” (з 5-го по 8-ий клас) для шкіл різного типу навчання, а у 2000 р. у видавництві “Музична Україна” вийшли дві збірки пісень викладачів кафедри “Пісне моя зоряна” та “Душi моєї хвилювання”.  Пісні для дітей викладача Поповича А.В. увійшли до збірки “100 кращих пісень для дітей”, надрукованої видавництвом “Початкова школа” (2001 р.).

За останні три роки  викладачі кафедри отримали нагороди: Міжнародна премія в жанрі вокального мистецтва (заслужений працівник культури України, доц. Ситник Т.М., 2001 р.), обласна премія ім. В.Заремби (заслужений працівник культури України, доц. Бец О.Д.), звання “Почесний громадянин міста” (професор Печенюк М.А., доц. Ситник Т.М., 1999 р.), головна відзнака міста “Честь і шана” (заслужений працівник культури України, доц. Бец О.Д., 2000 р., заслужений працівник культури України, доц. Ситник Т.М., 2001 р.). Посібники та репертуарні збірники викладачів ( Печенюк М.А., Яропуд З.П., Бец О.Д., Ліпман Б.Р., Попович А.В., Чабан С.В.) мають авторські свідоцтва.

Колектив викладачів підтримує  наукове навчально-методичне співробітництво з вищими навчальними закладами, науковими установами Білорусії, Росії, Молдови, Болгарії, Польщі. Роботи викладачів друкуються у зарубіжних виданнях: доц. Печенюк М.А. – у “Педагогічному журналі” (Молдова), музичні твори доц. Беца О.Д. ввійшли до платівки, випущеної в Болгарії. Творчі колективи педагогічного училища м.Кракова, м.Остролєнка та музичні колективи педагогічного університету обмінюються творчими зустрічами.

У 2002 році спільно з Iнститутом мистецтвознавства, фольклористики i етнології ім.М.Рильського НАН України проведено другу Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію “М.Леонтович і сучаснісна освiта та культура”, присвячену 125-річчю від дня народження композитора.

Викладачi кафедри є активними учасниками наукових конференцій та симпозіумів. Так,  викладачi Ситник Т.М., Барановська С.А, Карпенко Т.П. взяли участь у науково‑ практичнiй конференції “Iнновацiйнi технології підготовки кадрiв в галузi культури”: здобутки, проблеми, перспективи”(2002р.), що проходила в училищi культури, Попович А.В., Печенюк М.А.,Лабунець В.М. i студенти Цибульська О. I Овчарук Н. взяли участь у двох науково‑практичних обласних семiнарах вчителiв музики у с.Бабино i с.Днiстрiвка Кельменецького району Чернівецької областi (2002 р).

Професор Печенюк М.А. взяла участь у Мiжнародному науковому симпозiумi “Поляки на Подiллi” (31.05.‑ 02.06.2002) i у круглому столi в рамках II Мiжнародного конкурсу “Кримська весна — 2002”; доцент Чабан С.В. — у круглому столi з розвитку кобзарського мистецтва в Українi в рамках ХI Мiжнародного фестивалю. У 2002 році викладачами кафедри опублiковано 49 праць. Бiльшiсть з них видрукувано  у наукових збiрниках, фахових журналах.

На спеціальності плідно працюють творчі працівники: доц.Бец О.Д. —лауреат обласної премії ім. В. Заремби, член Національної Всеукраїнської спiлки композиторiв; доц.Лiпман Борис Романович — член Національної Всеукраїнської спiлки композиторiв; доц.Ситник Т.М. —  заслужений працiвник культури України, лауреат Мiжнародних та Всеукраїнських пісенних конкурсiв та фестивалiв; проф.Печенюк М.А.— лауреат Всеукраїнських пісенних конкурсiв та фестивалiв; доц.Яропуд З.П.( член ради обласного вiддiлення IМФЕ ім. М.Рильського)— лауреат Мiжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсiв та фестивалiв; викладачi Попович А.В., Олійник В.Ф. — лауреати Мiжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсiв та фестивалiв; доценти Чабан С.В., Лабунець В.М., Маринiн I.Г. — керівники народних художніх колективiв унiверситету.

Творчою лабораторією на спеціальності є 5 народних художніх колективів,  у яких студенти мають можливість удосконалювати і шліфувати професійну художню виконавську майстерність:народна чоловiча хорова капела – художній керівник викладач Борисова Т.В., оркестр народних інструментів – художній керівник доц. Маринін І.Г., ансамбль народних інструментів – художній керівник доц. Лабунець В.М., ансамбль народної музики – художній керівник заслужений працівник культури України, доц. Бец О.Д., ансамбль бандуристів “Чарівні струни” – художній керівник доц. Чабан С.В. У 2001 р. створено новий хоровий колектив “Ясинець”— художнiй керівник викл. Кузiв М.В.

На кафедрі постійно ведеться робота щодо поліпшення якісного складу науково-педагогічних кадрів та використання його можливостей. Згідно плану, викладачі підвищують свою кваліфікацію у вузах України через стажування. Так, за звiтний рiк підвищили свою кваліфікацію викладачі Печенюк М.А. Ситник Т.М., (Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова), Лабунець В.М., Чабан С.В. (Вiнницький педунiверситет) та інші. Кафедра також провадить роботу з залучення до навчально‑виховного процесу на спеціальності докторiв наук.

Студенти спеціальності беруть участь у Міжвузівських i Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і конференціях та мистецьких конкурсах і фестивалях.

Так, у 1996-97 н.р. студентки Стасюк Марина  і Стасюк Ірина  представляли наш вуз на обласному фестивалі творчості студентської молоді і за виконання конкурсної програми нагороджені Дипломами І ступеня.

 У 1998 р. студенти V курсу Жулківська С. і Редзінець О. взяли участь у IV Всеукраїнській студентській науковій конференції “Розбудова держави: духовність, екологія, економіка” (м.Київ, 3-5 березня) . Їх наукові роботи “Слухання музики як фактор формування музичної культури молодших школярів” та “Проблема музичного виховання школярів у педагогічній діяльності М.Леонтовича (науковий керівник доц. Яропуд З.П.) нагороджені дипломами переможців. У цьому ж 1998 р. студенти ІV курсу Чайковська І. (науковий керівник доц. Лабунець В.М.) і Стефанюк Н.М. (науковий керівник доц. Печенюк М.А.) взяли участь у Міжвузівській науково-практичній конференції “Духовний світ людини і сучасність” (м.Кіровоград) і отримали дипломи переможців.

У 1999 р. у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції “Розбудова держави: духовність, екологія, економіка” (м.Київ)  взяла участь студентка V курсу Гаврилова  Н. (науковий керівник доц. Яропуд З.П.). Робота опублікована і отримала диплом переможця.Участь наших студентів у цій конференції стала вже традиційною з 1994 року. У цьому ж 1999 р. студентки Стасюк Марина  і Стасюк Ірина  стали переможницями Всеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок і також були нагороджені Дипломами 1 ступеня: вони ж взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентів педагогічних вузів “Свято муз” (номінація – ансамблевий спів), який проходив у м.Луганську, де  були нагороджені дипломами переможців. Цього ж року студентка ІV курсу Стефанюк Н.М. (науковий керівник доц. Печенюк М.А.) отримала сертифікат переможця за виступ на тему “Екологічне виховання  учнів початкових класів засобами музики” на Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість” (м.Київ, 23-25 квітня), а  студентка ІІ курсу Цибульська Олена  (клас доц. Печенюк М.А.) на Всеукраїнському конкурсі “Нові імена України” за виконання конкурсної програми отримала похвальну грамоту Міністерства культури і мистецтв України.

У 2000 р. студентка ІІ курсу Цибульська О. М. стала володаркою ІІ премії Всеукраїнського конкурсу виконавців українського романсу серед студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних вузів “Сміються, плачуть солов’ї”, а студенти Стасюк Марина та Ірина отримали на цьому ж конкурсі грамоту Міністерства освіти і науки України.

У 2000 році у роботі Всеукраїнської студентської конференції “Розбудова держави: “Екологія, духовність, бізнес” (м.Київ) взяла участь студентка V курсу Мохотонко Н. (Науковий керівник доц. Яропуд З.П.). Студенти: Долгошапко І. Мулик С. (IV курс) ( науковий керівник доц. Лабунець В.М.) , Стефанюк Н., Басюк Л. (IV курс) ( науковий керівник  проф. Печенюк М.А.) взяли участь у VІ загальноукраїнській студентській науковій конференції-конкурсі “Розбудова держави: духовність, екологія, економіка” у м. Києві і вибороли сертифікат учасника.  Студент ІІ курсу Антощук С. (клас доц. Ситник Т.М.) став лауреатом І премії Всеукраїнського фестивалю “Західний реґіон – 2000”.

У 2001 році студентка V курсу Басюк Л.М. (науковий керівник доц. Печенюк М.А.) виборола сертифікат переможця за виступ на тему “Музично-естетичне виховання учнівської молоді засобами духовної музики” на Міжнародній конференції (м.Київ, 26-27 квітня). Матеріали виступів студентів опубліковані у збірниках названих конференцій. У цьому ж році студентка Цибульська О. М. (клас проф. Печенюк М.А.) стала переможницею Міжнародного конкурсу “Кримська весна – 2001” (номінація – вокал) серед студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних та мистецьких вузів, який проходив у м.Ялті.  Студентський колектив оркестру народних інструментів та квартет бандуристiв “Чарівні струни” взяли участь у звіті творчих колективів Хмельниччини у Палаці культури “Україна”,  присвяченого 10-річчю Незалежності України, і відзначені медалями лауреатів.

 Студент IV курсу Швець О. (клас доц. Лабунця В.М.) виборов ІІ місце на Міжнародному конкурсі авторської пісні “Я і гітара” у м.Рівному (2002р). Квартет бандуристiв“Чарівні струни”  брав участь у авторському вечорі заслуженого діяча мистецтв України В.Матвієнка “Пісня моя зоряна” (м.Донецьк, м.Коростень), у запису телевізійної програми “Мене вам дав Господь” (м.Хмельницький), у прес‑релiзi виставки художніх творiв з фондiв Кам’янець‑Подiльського iсторичного музею у заповiднику “Софiя Київська”.

Вокально‑інструментальний гурт “Протяг” посiв III мiсце на регiональному вiдбiрковому конкурсi “Червона рута”, який проходив у м. Підволочиську.

Студентка  IV курсу Твердохліб О.А (науковий керівник професор Печенюк М.А.) взяла участь у  Всеукраїнськiй студентськiй науково‑практичнiй конференції “Молодь,освiта, наука, культура i національна самосвiдомiсть”.

У  2002 р. аспірантка Московчук Л.М. (науковий керівник доц. Печенюк М.А.) взяла учать i виступила з доповiддю на Всеукраїнськiй конференції “Християнська етика”.

Студентка III курсу  Цибульська  О.М. стала лауреатом II премії у I Мiжрегiональному фестивалі‑конкурсi українського солоспiву ім. В.Заремби та стала переможницею Міжнародного конкурсу “Кримська весна – 2002” (номінація – вокал) серед студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних та мистецьких вузів, який проходив у м.Ялті.

У травнi 2003 р. студентка IV курсу Цибульська Олена  (клас проф.

 Печенюк М.А.)взяла участь у Всеукраїнському фестивалі‑конкурсi  українського солоспiву ім. В.Заремби i стала лауреатом  I премії. Студентка II курсу Рудоман Iнна, взявши участь у цьому конкурсi отримала диплом лауреата. Цього ж місяця студентка II курсу Овчарук Наталiя (клас доц. Ситник Т.М.)  виборола I премію  i стала володаркою “Золотий Орфей” на мiжнародному фестивалі‑конкурсi “Сім культур”.  Квартет бандуристiв “Чарiвнi струни” (худ. кер. доц.Чабан С.В.)  взяв участь у Всеукраїнському  фестивалі кобзарського мистецтва у м.Миколаєві i посiв почесне II мiсце.

У червнi цього ж року студентський хор “Ясинець” (худ. кер. та диригент

Кузiв М.В.) взяли участь у IV Мiжнародному конкурсi хорових колективiв “Ялта‑Вiкторiя‑ 2003”  i отримали звання лауреата (III мiсце).

Крім згаданих форм творчої і науково‑дослiдної роботи, студенти зустрiчаються з провідними вченими університету,  з професійними колективами та виконавцями, зокрема: лауреатом Державної премії ім. Т.Г.Шевченка, народним артистом України Б.Которовичем, народною артисткою України Є.Басалаєвою, доцентом Київської музичної академії, лауреатом Міжнародних конкурсів піаністів Ю.Котом, з артистами ансамблю “Бароко” ім. С.Бортнянського студентськими творчими колективами Київської музичної академії – струннним квартетом; з передовими вчителями, випускниками факультету, викладачами кафедр, студентами — переможцями міжвузівських конкурсів та конференцій, дитячими творчими колективами – лауреатами багатьох мистецьких конкурсів – “Журавлик”,  “Дивоцвіт”, “Подолянчик”. У груднi 2002 року у всіх групах студентiв спеціальності проведенi зустрічi з Валентиною Кузик— кандидатом мистецтвознавства, старшим науковим спiвробiтником Iнституту мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Рильського НАН України, автор програми “Музичний меморіал”; Володимиром Івановим — деканом факультету мистецтвознавства Миколаївського державного унiверситету, доктором мистецтвознавства, професором, академіком Академії педагогічних i соціальних наук України, академіком Мiжнародної Академії енергоiнформацiйних наук; Миколою Кузик — музичним редактором Національної телерадіокомпанії України; Євгенію Богдан — членом Хмельницької літературної спiлки “Подiлля”, ведучою телепрограми “Мистецький канал”; Тамарою Сис‑Бистрицькою—  членом партії відродження Кам’янця‑Подільського, лауреатом Кам’янець‑Подільської міської премії з фольклору i етнографії.

Отже, спеціальність ставить за мету формування всебічно підготовленого спеціаліста для національної школи, здатного на високому рiвнi організовувати та проводити уроки, позакласну та позашкiльну музично‑виховну роботу, озброєного умiннями спостерiгати, аналiзувати та узагальнювати досвід проведення навчально‑виховної роботи з музики ; працювати на посадi викладача музики в школах нового типу (гiмназiя, лiцей, коледж) з поглибленим вивченням музично‑естетичних дисциплін, у вузах  I‑IV рiвнiв акредитації.

Висока професiйна підготовка випускника  спеціальності виявляється в досконалому знаннi обраного предмета, в здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, в умiннi власним прикладом впливати на формування iнтелекту та духовно‑емоцiйної сфери молодi.

На найближчий час завданням спеціальності є  становлення її як мистецького факультету, а у перспективi — реорганізація його в інститут мистецтв з включенням у його структуру таких основних спеціальностей, як музика, художня культура, образотворче мистецтво, хореографiя, режисура естрадного жанру, комп’ютерне моделювання i аранжування та інші з наступним їх розгалуженням у спеціалізаціях.

 

Leave a comment