D_M_3462 Кузiв Марiя Василiвна – старший викладач кафедри музичного мистецтва. Навчалась у Львівському музично-педагогiчному училищі імені Ф.Колесси, яке закiнчила з відзнакою (1985 рік, спеціальність «Музичне виховання»; магістратурі Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (педагогічний факультет, спеціальність “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика”).

У 1990 р. прийнята на посаду викладача кафедри методики музичного виховання, вокалу i хорового диригування. Викладає дисципліни: хорове диригування, сольфеджіо, історію української музики, хорознавство, хоровий клас та практикум роботи з хором.

У 2001 роцi нею створено студентський камерний хор «Ясинець», який у 2003 р. став лауреатом IV мiжнародного конкурсу хорових колективiв «Ялта – Вікторія», фестивалю-конкурсу у м. Бiєрнем (Королiвство Бельгiя). У 2004 р. хору під орудою Кузів М.В. присвоєно звання Народного.

Кузів М.В. займається науково-дослідною роботою, публікує статті, бере участь у конференціях, займається концертною діяльністю. Сферою наукового інтересу педагога є дослідження питань проблеми становлення і розвитку музичної освiти на Подiллi кiнця 19 – початку 20 сторіччя.