новКарташова Жанна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Читає навчальні курси: “Гармонія”, “Основний музичний інструмент”, “Ансамблева гра”, “Концертмейстерський клас”, “Додатковий музичний інструмент”,   “Теорія і практика інструментального виконавства”.

Освіту здобувала у музичному училищі імені Садирхона Хафіза в місті Ленінобад та Таджицькому державному інституті мистецтв імені М. Турсун-Заде.

У 2012 році захистила дисертаційне дослідження на тему: “Методика фахової підготовки майбутніх учителів музики в процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін” (науковий керівник: кандидат педагогічних наук, професор, заслужений діяч мистецтв України А.Г. Болгарський), у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова. Присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання музики і музичного виховання.

У науковому доробку налічується понад 40 наукових праць.