Сертифікат про підвищення кваліфікації Совік Т. В.

Довідка про стажування Совік Т. В.

Сертифікат про підвищення кваліфікації Олійника В. Ф.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації Лабунця В. М.

Довідка про стажування Пухальського Т. Д.

Довідка про проходження стажування Борисової  Т. В (2015 р.)

Довідка про проходження стажування Аліксійчук О. С. (2015 р.)

Довідка про проходження стажування Борисової  Т. В (2019 р.)

Довідка про проходження стажування Аліксійчук О. С. (2019 р.)

Довідка про підвищення кваліфікації Кузів М. В.

Сертифікат про підвищення кваліфікації Маринін І. Г. 

Довідка про проходження стажування Мартинюк Л. В.

Довідка про проходження стажування Чайка С. В.

Довідка про проходження стажування Ситник Т. М.

Сертифікат про підвищення кваліфікації Боршуляк А. М.

Довідка про проходження стажування Печенюк М. А.

Довідка про проходження стажування Прядко О. М.

Довідка про проходження стажування Карташова Ж. Ю.

Довідка про проходження стажування Мартинюк Л. В.

Сертифікат про проходження стажування Лаврентьєва Н. В.

Довідка про проходження підвищення кваліфікації Воєвідко Л.М.

Установчий договір з Чернівецьким училищем мистецтв про створення на базі Кам’янець-Подільського державного університету навчально-науково-методичного комплексу.

Установчий договір з Кам’янець-Подільським училищем культури про створення на базі Кам’янець-Подільського державного університету навчально-науково-методичного комплексу.

Установчий договір з Педагогічним коледжем Чернівецького державного університету ім. Ю. Федьковича про створення на базі Кам’янець-Подільського державного університету навчально-науково-методичного комплексу.

Установчий договір з Барським педагогічним училищем ім. М. Грушевського про створення на базі Кам’янець-Подільського державного університету навчально-науково-методичного комплексу

Угода про спільну діяльність щодо проведення навчальних та виробничих практик студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Угода про співпрацю між Інститутом педагогіки НАПН України та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка.

Установчий договір з Теребовлянським вищим училищем культури про створення на базі Кам’янець-Подільського державного університету навчально-науково-методичного комплексу.

Установчий договір з Дубенським училищем культури Рівенського державного гуманітарного університету про створення на базі Кам’янець-Подільського державного університету навчально-науково-методичного комплексу.

Установчий договір з Чортківським педагогічним училищем культури  про створення на базі Кам’янець-Подільського державного університету навчально-науково-методичного комплексу.

Договір про співпрацю між Закладом освіти “Могильовський державний університет імені А. А. Кулешова” (Республіка Білорусь) та Державним вищим навчальним закладом “Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка” (Україна) (2015 р.)

Угода про спільну діяльність щодо проведення навчальних та виробничих практик студентів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Угода про співпрацю між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка

Договір про співпрацю між Закладом освіти “Могильовський державний університет імені А. А. Кулешова” (Республіка Білорусь) та Державним вищим навчальним закладом “Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка” (Україна) (2009 р.)

Договір про взаємодію і співробітництво між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка і Закарпатською академією мистецтв

Договір про взаємодію і співробітництво між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка і Тираспольським державним університетом

Договір про взаємодію і співробітництво між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка і Кам’янець-Подільським державним історичним музеєм-заповідником

Договір про творчу співпрацю між факультетом дошкільної початкової освіти та мистецтв Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Україна) і педагогічним факультетом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Україна)

Договор о сотрудничестве между академией музыки, театра и изобразительных искусств (АМТИИ) (Республика Молдова) и Каменец-Подольским национальным университетом имени Ивана Огиенко (Украина)

 

 

 

 

Угода про співпрацю з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова

Угода про співпрацю з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини

Угода про співпрацю з Тернопільським національним педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка

Договір про підвищення кваліфікації (стажування) з ДВНЗ  “Переяслав-Хмельницький державний педагогічним університетом імені Григорія Сковороди”

Договір про співробітництво з Рівненським державним гуманітарним університетом

Договір про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників з Одеською національною музичною академією імені А. В. Нежданової

Договір про підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників з ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”