Звернення до теми професійної підготовки вчителя музичного мистецтва пояснюється вимогою часу, тому що розвиток вищої музично-педагогічної освіти України в європейському контексті потребує посилення уваги до якості підготовки майбутніх фахівців, які б відповідали потребам сучасної української школи. Це вимагає переходу на якісно новий щабель ефективності та оптимальності освітнього процесу підготовки і повного використання знаннєвого та компетентнісного потенціалу сучасного вчителя музичного мистецтва.
Адресовано студентам і викладачам, усім, хто науково-методично освоює практику викладання музичних дисциплін.

Вийшла друком колективна монографія викладачів кафедри музичного мистецтва “Професійно-педагогічна підготовка вчителя музичного мистецтва”.