Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність

 Боршуляк А. М. на Міжнародній конференції: «The Past and Present in a Musical Work»

Стажування викладачів кафедри музичного мистецтва закордоном

№ з/п ПІП Місце стажування Довідка, рік
1. Совік Т. В. Participated in internship on «Modern trends in the field of pedagogical higher education» Higher School of Social and Economic in Prtheworsk (Польща) IFC-WSSGWK

/8019/233 від 2018

2. Боршуляк А. М. Бидгощська музакадемія ім. Ф. Нововейського (Польща), кафедра теорії музики і копозиції 07.06.2019

Higher School of Social and Economic in Prtheworsk

 

Бидгощська музакадемія ім. Ф. Нововейського

 

 

Сертифікат про підвищення кваліфікації Боршуляк А. М.

 

Сертифікат про підвищення кваліфікації Совік Т. В.

Випускниця кафедри музичного мистецтва Яна Савлук на міжнародній науковій конференції  в Республіці Польща