Перелік навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра музичного мистецтва
у
 2022 ­ 2023 н.р.

Аналіз музичних творів
Ансамблева гра
Вокально-виконавська майстерність
Вокальний ансамбль
Вступ до спеціальності
Гармонія
Диригентсько-хорова майстерність
Дитячий фольклор
Інструментально-виконавська майстерність
Історія та основи джазового виконавства
Історія музики
Історія розвитку вокально-хорового та інструментального мистецтва України
Інтегроване вивчення мистецтва в закладі загальної середньої освіти
Комп’ютерне моделювання та аранжування
Методика музичного навчання в закладах освіти
Методика музичного виховання
Методика навчання гри на музичному інструменті
Методика наукових досліджень
Методика постановки голосу
Методика роботи зі шкільними творчими колективами\
Методика хорового диригування
Методичні аспекти формування вокально-хорових навичок школярів
Музична інформатика
Музична педагогіка
Музична освіта на Поділлі
Музична психологія
Організація позакласної музично-виховної роботи
Оркестровий клас
Основи наукових досліджень
Основний музичний інструмент та концертмейстерський клас
Постановка голосу
Практикум роботи зі шкільними вокальними та народно-інструментальними колективами
Практикум шкільного музичного репертуару
Світова художня культура
Сольфеджіо
Теорія музики
Хорове диригування
Хоровий клас
Хорознавство