Iсторiя кафедри музики бере свiй початок вiд 1960 року, коли за дорученням ректорату викладач Ліпман Борис Романович сформував предметну комісію з музики і співів, до складу якої увiйшли штатнi ст. викладачi Ліпман Б.Р. і Савенко А.Ю., а з погодинною оплатою працював Кот М.Ф. У 1961 році комісія поповнилась викладачами Бецом О.Д., Кот Г.Є., Скорбовою І.М., Савронь Л.І.

  До 1963 року навчання на спеціальності проводилось у приміщенні інституту в Старому місті, а з вересня 1963 року переведено в корпус на вулиці Гагаріна, 47. Тут було обладнано всі спеціальні кабінети, хоровий клас, класи для індивідуальної гри. Предметна комісія з музики і співів поповнилась ст. викладачем Щербатко В.С. та викладачами Сухаревою В.О., Федорчук С.С., Савронь О.В., Радомською Л.А., Понтер В.І.

  Важливим етапом у становленні спеціальності є 1968 рік, коли вперше в історії вузу було відкрито музично-педагогічний факультет (декан Петляк Ф.А., з 1969 до 1973 р. – Скринник Ю.Н.), а предметна комісія переросла у кафедру музики і співів. Згідно з наказом №584 від 16.09.1968р. обов’язки завідувача кафедри виконував Ліпман Б.Р. З цього часу кафедра зростає і кількісно, і якісно. В різні роки кафедра поповнюється досвідченими викладачами – випускниками Львівської, Харківської, Одеської, Кишинівської, Московської, Горьківської та інших консерваторій (Васильєв В.С., Моклович М.М., Кот В.Г., Щербатко В.О., Радомська Л.П., Іванов В.Ф., Беккер А.Г., Юрист Є.Є. та ін.). Згодом на факультет приходять кращі випускники першого випуску 1972 р. (Плющ Т.М., Гончарук В.І., Яропуд З.П.), роком пізніше – Печенюк М.А., далі – Попович А.В., Олійник В.Ф.

  У 1972-73 н.р. на факультетi нараховувалося 23 штатнi викладачі, 3 концертмейстри і 2 лаборанти, що  забезпечувало належний рівень усієї навчально-педагогічної роботи на деннiй та заочнiй формах навчання. Пожвавилась науководослiдна робота викладачiв. З метою покращення і конкретизації методичної роботи на факультетi функцiонували три методичні секції: секція фортепіано – керівник Радомська Л.Л., секція хорового диригування та методики музичного виховання – керівник  Ліпман Б.Р., секція народних інструментів – керівник  Рева В.П. З 1975 р. до 1977 р. деканом факультету працювала  Каморнiк А.Р.

  За роки існування (1968-1977 рр.) факультет зажив доброї слави, готуючи вчителів не тільки для Хмельницької, а й для сусідніх областей, свідченням чого є позитивні відгуки про роботу випускників, а також результати неодноразових перевірок (за час його існування) навчально-виховної роботи з боку Міністерства освіти. Випускники різних років музично-педагогічного факультету сьогодні є досвідченими вчителями музики, відмінниками освіти України (П.Леонтьєв, І.Нетеча, I.Шах, В.Гончарук, М.Трачук, В.Общанський, П.Гевал, В. Розгон, І.Кiкис, П.Гарбуз, Є. Давибіда та ін.), а також здійснюють керівництво освітніми закладами різних типів. Багато випускників успішно працюють у педагогічних училищах України (Хмельницьке, Чернівецьке, Чортківське, Переяслав-Хмельницьке, Стаханівське, у Жовтих Водах та ін.) і складають ядро кадрів у цих навчальних закладах. Серед випускників музично-педагогічного факультету є солісти оперних театрів, артисти філармонічних хорових колективів, лауреати міжнародних конкурсів, заслужені працівники культури, кандидати педагогічних наук (Н.Мельник – Львівська опера, М.Марущак – Черкаська фiлармонiя, В.Котик – вiддiл культури та освiти Мiнiстерства закордонних справ України, М.Мацейкiв – ст. наук. спiвробiтник Iнституту психології АПН України, М.Бевз – канд. філософських наук Хмельницького технологічного унiверситету, М.Мельник – лауреат обласної премії ім. В.Заремби, лауреат обласної премії ім.. Т.Г.Шевченка, художнiй керівник народного хору “Смотрич”, Тамара Ситник – заслужений працiвник культури України, лауреат Мiжнародних та Всеукраїнських пісенних конкурсiв та фестивалiв, професор Майя Печенюк  відмінник освiти України, лауреат Всеукраїнських пісенних конкурсiв та фестивалiв, Зиновiй Яропуд – кандидат педагогічних наук, лауреат Мiжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсiв та фестивалiв, доцент, Василь Олійник — лауреати Мiжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсiв та фестивалiв, викладачi кафедри музики та ін.).

  У зв’язку з закриттям у 1977 р. музично-педагогічного факультету кафедру музики залишає чимало викладачів, що значно її ослаблює, але кафедра все-таки продовжує існувати у кількості 8 штатних викладачів i забезпечує навчально-виховний процес на педагогiчному факультетi. Викладаються такі дисципліни, як основи теорії музики і сольфеджіо, методика музичного виховання, хоровий клас і гра на музичних інструментах (фортепіано, баян, акордеон). Кафедру очолює ст. викладач В.Кузь Специфіка роботи на педагогічному факультеті вимагала таких навчальних програм і методик, які б були зорієнтовані на студента педагогічного факультету. У 1982 р. в зв’язку зі вступом до аспірантури КНДІП ст. викладача В.Кузя, кафедру очолює ст. викладач Г.Кот. Кількісний і якісний склад кафедри залишився незмінним. Викладачі продовжують працювати над темами науково-методичних досліджень, беруть участь у звітних конференціях, керують студентськими науковими роботами, написанням дипломних, підвищують свій фаховий рівень. Так, викладачі З.Яропуд та М. Печенюк вступив до аспірантури при Київському педагогiчному інституті ім. М.Горького.

   З відкриттям у 1987 році спеціальності “Педагогіка та методика початкового навчання i музика” відбулися кількісні і якісні зміни в кадровому забезпеченні кафедри. З 1987 по 1988 рр. кафедру очолює ст. викладач Б. Ліпман. На кафедру приходять нові викладачі В.Лабунець та І.Маринін. Це дало змогу фахово розширити викладання спеціального та додаткового інструмента (домра, кобза, гітара, акордеон) і підняти його на більш якісний рівень. Одночасно і започатковується факультатив “Оркестровий клас”.

   З 1988 р. кафедру очолює ст. викладач, кандидат педагогічних наук Яропуд З.П. У 1989 р. кафедра поповнилася ще одним кандидатом педагогічних наук – повернулася з аспірантури Печенюк М.А. Однак, перед кафедрою постають важливі завдання, що загалом мають організаційно-навчальний характер (обладнання кабінетів, програми, підручники, посібники, координація учбових дисциплін тощо). Упродовж 1988-90 рр. зусиллями кафедри ці завдання були вирішенні. Так, були обладнані класи і кабінети (хоровий і оркестровий), закуплено чимало музичних інструментів, комплект оркестру народних інструментів, поновлено літературою кабінет музики Було адаптовано міністерські програми до специфіки спеціальності, підготовлено низку нових навчальних програм, репертуарних збірників тощо. Спеціальність постійно поновлюється новими викладачами. Так, у 1990 р. на кафедру приходить випускниця Львівської консерваторії М. Кузів, роком пізніше – випускниця Рівненського інституту культури С. Чабан, випускниця Таджицького інституту мистецтв Ж. Карташова. Це дало змогу ввести в навчальний процес нові спецкурси і спецпрактикуми, відкрити клас бандури, забезпечити читання лекційного матеріалу досвідченими викладачами, що не могло не позначитися на якісній підготовці студентів.

     Викладачі кафедри ведуть належну науково-дослідну роботу, навчаються в аспірантурі (Маринін І.Г., Барановська С.А., Карпенко Т.П., Чабан С.В., Кузів М.В., Аліксійчук О.С.), керують студентськими роботами, і вже у 1990 р. студентка ІV курсу Рісна Г.М. виборола першість на Республіканському конкурсі студентських наукових робіт у Києві. Далі виборюють призові місця студенти Ткач Г.П., Дубина Л.Г., Воронюк Т., Лук’янець О., Березіна І.В., Черватюк О.І. та ін. Успішно захищаються дипломні роботи. Переважна більшість студентів – переможців Олімпіад – згодом захистили кандидатські дисертації, займаються науково-дослідною роботою, працюють у закладах освіти.

     Згідно з навчальними програмами студенти практикують свої виконавські можливості в художніх колективах та індивідуально. Так, жіноча вокальна група стала дипломантом конкурсу серед студентських колективів “Пісня-90” у м. Миколаєві, тріо бандуристів отримало почесне ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі бандуристів-студентів педвузів у 1992 р. у м. Луцьку, стало учасником Міжнародного конкурсу бандуристів ім. Г.Хоткевича в м. Києві. У 1992 році кафедрою проведено конкурс виконавців вокальної та інструментальної музики, присвяченої 150-річчю від дня народження М.В. Лисенка тощо. У 1993 р. три студентки (Гулько О., Вередюк М., Мазіна Р.) брали участь у Республіканському конкурсі вокалістів в м. Тернополі.

   У той час кафедра підтримувала зв’язки з хоровими колективами Києва (Національною капелою бандуристів, камерним ансамблем “Київські солісти”), Чернігова (“Веселка”), Остроленка з Польщі (“Кантилена”), з Хмельницькою обласною філармонією (“Козаки Поділля”, “Подолянчик”) і влаштовувала зустрічі-концерти з гастролюючими виконавцями, а також з місцевими художніми закладами (училище культури, дитяча музична школа, хорова дитяча школа, школами мистецтв). Студентами вивчається і застосовується передовий досвід кращих учителів міста і району, випускників вишу (Леонтьєв П.П., Нетеча І.М., Жук В.Г. – м.Кам’янець-Подільський; Натрасенюк В.І. – Чернівецька область, Шах М.І. – Маківський колеж Хмельницької обл. та ін.). Така робота збагачує досвід студентів, підвищує ефективність навчального процесу.

   У 90-х рр. навчальний процес на спеціальностi 7. 010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Музика” (денна і заочна форма навчання) забезпечують 17 штатних викладачів, 2 лаборанти, 4 концертмейстри, 1 наладчик музичних інструментів. З них – 2 професори; 7 кандидатів педагогічних наук, доцентів; 2 заслужені працівники культури України, доценти. Серед викладачів – відмінник освіти України (Печенюк М.А.), лауреати Міжнародних фестивалів і Республіканських конкурсів (Печенюк М.А., Бец О.Д., Олійник В.Ф., Попович А.В., Маринін І.Г., Яропуд З.П.), а також лауреат Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів і фестивалів (“Золоті трембіти”, Тернопіль, 1993; “Воля”, Івано-Франківськ, 1998; “Мотив двох сердець”, Київ, 2001; Всеукраїнський фестиваль мистецтв, Київ, 2001;) Ситник Т.М. та ін.

  Кафедра пiклується про формування контингенту студентiв. З метою висвітлення форм роботи спеціальності, особливостей підготовки спеціалістів щорічно проводяться дні відкритих дверей; студенти виступають із звітними концертами. На зустрічі перед учнями виступають викладачі, які знайомлять учнівську молодь з особливостями навчання на спеціальності.

     Викладачами кафедри ведеться належна профорієнтаційна робота, безпосередньо в ЗОШ міста № 5, 7, 9, 15, у музичних школах області, в обласному ліцеї, хоровій школі через навчальну роботу, концертну діяльність. Практикується виїзд у навчальні заклади області (8 районів), укладання угод зі школами про підготовку абітурієнтів, розробка програм довузівської підготовки (Чемеровецькі ЗОШ № 1, 2), виїзд у школи Кельменецького району Чернівецької області. На основі укладених угод з місцевим училищем культури, Хмельницьким музичним училищем ім. В.Заремби, Чорткiвським педагогічним училищем, Теребовлянським вищим училищем культури Тернопільської областi, Чернівецьким училищем мистецтв ім. С. Воробкевича, педагогічним коледжом Чернівецького унiверситету ім. Ю. Федьковича, Барським педагогічним училищем ім. М. Грушевського розроблено інтегрований план з підготовки абітурієнтів для вступу на спеціальність. Також відкриті і успішно функціонують при спеціальності курси довузівської підготовки (музична студія, театр дитячої пiснi). Підтримується тісний зв’язок з випускниками факультету, підтримуються зв’язки з районними управліннями освіти i науки, від яких надходять відгуки про роботу наших випускників (це сприяє поліпшенню якості навчання). Всі відгуки оформлено в папки “З досвіду роботи” і “Відгуки про роботу випускників”.

    Підготовка фахівця на спеціальності зорієнтована на його багатогранну музичну діяльність у школі і вимагає складних за своєю структурою професійних якостей, які формуються в процесі навчання. Комплекс знань з музичних дисциплін створює основу для розуміння завдань музичної культури, музично-естетичного виховання, формування відчуття прекрасного; набуття умінь і навичок студентів розуміти й оцінювати музично-естетичнi явища; розвитку художньо-творчих здібностей, їх практичного використання у діяльності; вміння проводити експериментальні дослідження навчального і наукового спрямування, обробляти, представляти і пояснювати отримані результати; вільно володіти грою на музичних інструментах, вокальною, диригентською технікою, методиками викладання музичних дисциплін і вміти застосувати їх у навчально-виховному процесі; бути активним провідником тенденцій та прогресивних методів  музичної педагогіки.

    Об`єктами діяльності вчителя музики є, перш за все, загальноосвітні та спеціальні середні та вищі навчальні заклади, де він може обіймати посаду вчителя чи іншу рівнозначну посаду (асистент, викладач).

   Спеціаліст може обіймати посаду лаборанта або вихователя освітніх закладів, керівника центрів дитячої творчості, творчих шкільних гуртків та художніх колективів.

  Серед фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін студенти вивчають: гармонію, поліфонію, сольфеджіо, хорознавство, хорове аранжування, історію музики, історію народної музики, музику ХХ столiття, фольклор України, світову художню культуру, історію української музичної педагогіки, методику музичного виховання, аналiз музичних творiв, практикум шкільного репертуару, інструментовка та аранжування дитячого оркестру, хоровий клас i практикум роботи з хором, хорове диригування, оркестровий клас або ансамбль, основний музичний інструмент, додатковий музичний інструмент, гру на народних музичних iнструментах, концертмейстерський клас, вокальний клас, методику викладання музичних iнструментiв, диригування, вокалу, комп’ютерне моделювання та аранжування в електроннiй студії, основи акторської майстерності, основи наукових дослiджень, психологію, педагогiку, етику, естетику та ін.

   У системі підготовки вчителів музики педагогічна практика, яка виступає основною ланкою, що відтворює зв’язок теорії і практики, розкриває зміст навчання у вузі і школі, зміст професійної підготовки майбутніх фахівців. Основна мета педагогічної практики – формування у студентів практичних умінь і навичок проведення уроків і виховних заходів, занять у групі продовженого дня, організації роботи гуртків тощо. Методистами у школах працюють досвідчені викладачі кафедри, якi мають стаж практичної роботи в школі. Це –Олійник В.Ф., Печенюк М.А., Карташова Ж.Ю., Чабан С.В., Лабунець В.М., Кузiв М.В.

   Кафедра постiйно дбає про застосування інноваційних технологій навчання. Процес впровадження таких технологій на кафедрі є природним і витікає із самої специфіки навчання. Це пов’язано, насамперед, з емоційною творчою атмосферою, яка панує як на лекційних, так і на практичних, лабораторних і індивідуальних заняттях, і цьому сприяє робота зі студентами як з художніми колективами (хоровий клас, оркестровий клас, ансамблевий клас), залучення студентів до виконавської діяльності через академконцерти, звіти класів, виступи на публічних концертах, конкурсах тощо.

 Підвищенню успішності студентів сприяє добре налагоджена організація самостійної та індивідуальної роботи.

  На кафедрі є банк лекцій. Для чіткої організації навчального процесу розроблено плани практичних, семінарських та лабораторних занять. Розроблена орієнтовна тематика курсових і дипломних робіт, яка щорічно поновлюється і затверджується на засіданні кафедри. Вона охоплює актуальні питання з проблем музично-теоретичного та художнього виховання, методики роботи в національній загальноосвітній школі. Студенти із запропонованих тем вибирають ту, якою найбільше цікавляться, чи наближену до тієї, над якою працювали у проблемній групі чи науковому гуртку. З метою допомоги студентам у написанні дипломних та курсових робіт на кафедрі оформлені з матеріали “На допомогу студенту-дипломнику”. Окремi музичнi дисципліни на кафедрі мають комп’ютерне забезпечення: ілюстративний до лекційних і практичних занять (історія музики, хорове диригування, постановка голосу та ін.) і навчальний (основний музичний інструмент, сольфеджіо, методика музичного виховання та ін.) матерiал.

  З метою здійснення контролю знань студентів з певної дисципліни розроблено дидактичний матеріал для підготовки до контрольних робiт (з iсторiї музики, гармонiї, поліфонії, сольфеджіо, аналiзу музичних творiв, методики викладання музичних дисциплін), зосереджений в кабінетах.

  На кафедрі систематично проводиться контроль знань, умінь i навичок студентiв через академконцерти, контрольні роботи, звітні концерти, сольні виконання програм, складання технічних заліків тощо.

  Навчально-виховний процес на спеціальності засновано на основі таких принципів: динамізм педагогічного процесу, постійне прагнення викладачів удосконалювати навчально-виховну роботу зі студентами; єдність навчальної і виховної роботи; безперервність педагогічної теорії і шкільної практики в системі роботи кафедри; професійно-педагогічна спрямованість навчальної, виховної та наукової роботи; здійснення міжпредметних зв’язків у педагогічному процесі; гуманістичний характер всієї системи роботи.

  Важливою ланкою роботи кафедри є НДР (проблеми вищої школи, загальноосвiтньої школи, музикознавства, художньої культури музичного фольклору, спеціальних методик тощо), а також творча робота.

    З ініціативи кафедри 10-12 грудня 1997 р. в університеті відбулась перша Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Музично-педагогічна і творча діяльність М.Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури”, присвячена 120-річчю від дня народження. Видано збірник наукових доповідей  (10 друк. арк.).

  Результати науково-дослiдної роботи викладачiв використовуються у навчально-виховному процесі, зокрема у читанні таких дисциплін, як методика музичного виховання, історія народної музики, практикум шкільного репертуару, хорового та оркестрового класів, диригування, постановки голосу, спецінструменту тощо.

  Викладачами кафедри ведеться велика творча робота, яка охоплює підготовку художньо-просвітницьких концертних програм, а також написання ориґінальних творів, перекладів та аранжувань для інструментальних та хорових колективів. Наприклад, твори Б.Ліпмана, О.Беца, З.Яропуда, А.Поповича, С.Чабан увійшли до музичних хрестоматій “Дзвінкі голоси” (з 5-го по 8-ий клас) для шкіл різного типу навчання, а у 2000 р. у видавництві “Музична Україна” вийшли дві збірки пісень викладачів кафедри “Пісне моя зоряна” та “Душi моєї хвилювання”. Пісні для дітей викладача Поповича А.В. увійшли до збірки “100 кращих пісень для дітей”, надрукованої видавництвом “Початкова школа” (2001 р.).

  Викладачі кафедри отримали нагороди: Міжнародна премія в жанрі вокального мистецтва (заслужений працівник культури України, доц. Ситник Т.М., 2001 р.), обласна премія ім. В.Заремби (заслужений працівник культури України, доц. Бец О.Д., відмінник освіти України професор Печенюк М.А.,), звання “Почесний громадянин міста” (доц. Ситник Т.М., 1999 р.), головна відзнака міста “Честь і шана” (доц. Бец О.Д., 2000 р., професор Печенюк М.А.).

   У 1996-97 н.р. студентки Стасюк Марина і Стасюк Ірина представляли наш навчальний заклад на обласному фестивалі творчості студентської молоді і за виконання конкурсної програми нагороджені Дипломами І ступеня.

  У 1998 р. студенти V курсу Жулківська С. і Редзінець О. взяли участь у IV Всеукраїнській студентській науковій конференції “Розбудова держави: духовність, екологія, економіка” (м.Київ, 3-5 березня). Їх наукові роботи “Слухання музики як фактор формування музичної культури молодших школярів” та “Проблема музичного виховання школярів у педагогічній діяльності М.Леонтовича (науковий керівник доц. Яропуд З.П.) нагороджені дипломами переможців. У цьому ж 1998 р. студенти ІV курсу Чайковська І. (науковий керівник доц. Лабунець В.М.) і Стефанюк Н.М. (науковий керівник доц. Печенюк М.А.) взяли участь у Міжвузівській науково-практичній конференції “Духовний світ людини і сучасність” (м.Кіровоград) і отримали дипломи переможців.

  У 1999 р. у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції “Розбудова держави: духовність, екологія, економіка” (м.Київ)  взяла участь студентка V курсу Гаврилова  Н. (науковий керівник доц. Яропуд З.П.). Робота опублікована і отримала диплом переможця. Участь наших студентів у цій конференції стала вже традиційною з 1994 року. У цьому ж 1999 р. студентки Стасюк Марина і Стасюк Ірина стали переможницями Всеукраїнського фестивалю самодіяльних художніх колективів профспілок і також були нагороджені Дипломами 1 ступеня: вони ж взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентів педагогічних вузів “Свято муз” (номінація – ансамблевий спів), який проходив у м.Луганську, де  були нагороджені дипломами переможців. Цього ж року студентка ІV курсу Стефанюк Н.М. (науковий керівник доц. Печенюк М.А.) отримала сертифікат переможця за виступ на тему “Екологічне виховання учнів початкових класів засобами музики” на Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість” (м.Київ, 23-25 квітня), а  студентка ІІ курсу Цибульська Олена (клас доц. Печенюк М.А.) на Всеукраїнському конкурсі “Нові імена України” за виконання конкурсної програми отримала похвальну грамоту Міністерства культури і мистецтв України.

  У 2000 р. студентка ІІ курсу Цибульська О. М. стала володаркою ІІ премії Всеукраїнського конкурсу виконавців українського романсу серед студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних вузів “Сміються, плачуть солов’ї”, а студенти Стасюк Марина та Ірина отримали на цьому ж конкурсі грамоту Міністерства освіти і науки України.

  У 2000 році у роботі Всеукраїнської студентської конференції “Розбудова держави: “Екологія, духовність, бізнес” (м.Київ) взяла участь студентка V курсу Мохотонко Н. (Науковий керівник доц. Яропуд З.П.). Студенти: Долгошапко І. Мулик С. (IV курс) ( науковий керівник доц. Лабунець В.М.) , Стефанюк Н., Басюк Л. (IV курс) ( науковий керівник  проф. Печенюк М.А.) взяли участь у VІ загальноукраїнській студентській науковій конференції-конкурсі “Розбудова держави: духовність, екологія, економіка” у м. Києві і вибороли сертифікат учасника.  Студент ІІ курсу Антощук С. (клас доц. Ситник Т.М.) став лауреатом І премії Всеукраїнського фестивалю “Західний реґіон – 2000”.

  У 2001 році студентка V курсу Басюк Л.М. (науковий керівник доц. Печенюк М.А.) виборола сертифікат переможця за виступ на тему “Музично-естетичне виховання учнівської молоді засобами духовної музики” на Міжнародній конференції (м.Київ, 26-27 квітня). Матеріали виступів студентів опубліковані у збірниках названих конференцій. У цьому ж році студентка Цибульська О. М. (клас проф. Печенюк М.А.) стала переможницею Міжнародного конкурсу “Кримська весна – 2001” (номінація – вокал) серед студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних та мистецьких вузів, який проходив у м.Ялті.  Студентський колектив оркестру народних інструментів та квартет бандуристiв “Чарівні струни” взяли участь у звіті творчих колективів Хмельниччини у Палаці культури “Україна”,  присвяченого 10-річчю Незалежності України, і відзначені медалями лауреатів.

   Студент IV курсу Швець О. (клас доц. Лабунця В.М.) виборов ІІ місце на Міжнародному конкурсі авторської пісні “Я і гітара” у м.Рівному (2002р). Квартет бандуристiв“Чарівні струни”  брав участь у авторському вечорі заслуженого діяча мистецтв України В.Матвієнка “Пісня моя зоряна” (м.Донецьк, м.Коростень), у запису телевізійної програми “Мене вам дав Господь” (м.Хмельницький), у пресрелiзi виставки художніх творiв з фондiв Кам’янецьПодiльського iсторичного музею у заповiднику “Софiя Київська”.

   Вокально-інструментальний гурт “Протяг” посiв III мiсце на регiональному вiдбiрковому конкурсi “Червона рута”, який проходив у м. Підволочиську.

   Студентка  IV курсу Твердохліб О.А (науковий керівник професор Печенюк М.А.) взяла участь у Всеукраїнськiй студентськiй науковопрактичнiй конференції “Молодь,освiта, наука, культура i національна самосвiдомiсть”.

  У  2002 р. аспірантка Московчук Л.М. (науковий керівник доц. Печенюк М.А.) взяла учать i виступила з доповiддю на Всеукраїнськiй конференції “Християнська етика”.

   Студентка III курсу  Цибульська  О.М. стала лауреатом II премії у I Мiжрегiональному фестиваліконкурсi українського солоспiву ім. В.Заремби та стала переможницею Міжнародного конкурсу “Кримська весна – 2002” (номінація – вокал) серед студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних та мистецьких вузів, який проходив у м.Ялті.

    У травнi 2003 р. студентка IV курсу Цибульська Олена  (клас проф. Печенюк М.А.) взяла участь у Всеукраїнському фестиваліконкурсi українського солоспiву ім. В.Заремби i стала лауреатом  I премії. Студентка II курсу Рудоман Iнна, взявши участь у цьому конкурсi отримала диплом лауреата. Цього ж місяця студентка II курсу Овчарук Наталiя (клас доц. Ситник Т.М.) виборола I премію i стала володаркою “Золотий Орфей” на мiжнародному фестиваліконкурсi “Сім культур”. Квартет бандуристiв “Чарiвнi струни” (худ. кер. доц.Чабан С.В.) взяв участь у Всеукраїнському  фестивалі кобзарського мистецтва у м.Миколаєві i посiв почесне II мiсце.

   У червнi цього ж року студентський хор “Ясинець” (худ. кер. та диригент Кузiв М.В.) взяли участь у IV Мiжнародному конкурсi хорових колективiв “ЯлтаВiкторiя 2003”  i отримали звання лауреата (III мiсце).

    У 2002 році спільно з Iнститутом мистецтвознавства, фольклористики i етнології ім.М.Рильського НАН України проведено другу Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію “М.Леонтович і сучаснісна освiта та культура”, присвячену 125-річчю від дня народження композитора.

 Результатом цілеспрямованої науково-дослідної роботи викладачів є захист кандидатських дисертацій, у період з 1999 р. до тепер захищено 14 кандидатських дисертацій (Барановська С.А., Чайка С.В., Аліксійчук О.С., Борисова Т.В., Прядко О.М., Воєвідко Л.М., Боршуляк А.М., Карпенко Т.П., Мартинюк Л.В., Совік Т.В., Карташова Ж.Ю., Лаврентієва Н.В., Кузів М.В., Пухальський Т.Д. 1 – докторська (Лабунець В.М.).

   На спеціальності плідно працюють творчі працівники: Печенюк М.А. – лауреат обласної премії ім. В. Заремби, лауреат Всеукраїнських пісенних конкурсiв та фестивалiв; член Національної Всеукраїнської спiлки композиторiв; доцент Ситник Т.М. – заслужений працiвник культури України, лауреат Мiжнародних та Всеукраїнських пісенних конкурсiв та фестивалiв; доц. Яропуд З.П. (член ради обласного вiддiлення IМФЕ ім. М.Рильського), доц. Маринiн I.Г., професор Лабунець В.М., – керівники народних художніх колективiв унiверситету, доценти Прядко О.М., Мартинюк Л.В., Чабан С.В., ст. викладачі Олійник В.Ф., Кузів М.В., викладач Пухальський Т.Д. – лауреати Мiжнародних та Всеукраїнських мистецьких конкурсiв та фестивалiв.

  Творчою лабораторією на спеціальності є народні художні колективи, у яких студенти мають можливість удосконалювати і шліфувати професійну художню виконавську майстерність: Народний оркестр народних інструментів – художній керівник доц. Маринін І.Г., ансамбль народних інструментів – художній керівник доц. Лабунець В.М., хорова капела “Ясинець” – художнiй керівник ст. викл. Кузiв М.В., Народна хорова капела «Мелос» – художнiй керівник доцент Мартинюк Л.В.

   Окрім згаданих форм творчої і науково-дослiдної роботи, студенти зустрiчаються з провідними вченими університету, з професійними колективами та виконавцями, зокрема: студентськими творчими колективами Київської музичної академії – струннним квартетом; з передовими вчителями, випускниками факультету, викладачами кафедр, студентами – переможцями міжвузівських конкурсів та конференцій, дитячими творчими колективами – лауреатами багатьох мистецьких конкурсів – “Журавлик”, “Дивоцвіт”, “Подолянчик”. У груднi (у роки проведення конферецій, присвячених М.Леонтовичу у всіх групах проведенi зустрічi з Валентиною Кузик – доктором філософії, старшим науковим спiвробiтником Iнституту мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М.Рильського НАН України, автором програми “Музичний меморіал”; доктором мистецтвознавства, професором, академіком Академії педагогічних i соціальних наук України, академіком Мiжнародної Академії енергоiнформацiйних наук; Миколою Кузик – музичним редактором Національної телерадіокомпанії України; Євгенію Богдан – членом Хмельницької літературної спiлки “Подiлля”, ведучою телепрограми “Мистецький канал”; багатьма учасниками конференцій з усіх куточків України.

   Отже, спеціальність ставить за мету формування всебічно підготовленого спеціаліста для національної школи, здатного на високому рiвнi організовувати та проводити уроки, позакласну та позашкiльну музично-виховну роботу, озброєного умiннями спостерiгати, аналiзувати та узагальнювати досвід проведення навчальновиховної роботи з музики ; працювати на посадi викладача музики в школах нового типу (гiмназiя, лiцей, коледж) з поглибленим вивченням музичноестетичних дисциплін, у вузах  IIV рiвнiв акредитації.

  Висока професiйна підготовка випускника спеціальності виявляється в досконалому знаннi обраного предмета, в здатності до постійної роботи над підвищенням фахового рівня, в умiннi власним прикладом впливати на формування iнтелекту та духовно-емоцiйної сфери молодi.

  З 2015 року очолює кафедру кандидат педагогічних наук, професор Печенюк М.А. Загальна чисельність викладачів на кафедрі музичного мистецтва – 18, з них – 1 доктор педагогічних наук, – 14 кандидатів педагогічних наук, 2 кандидати мистецтвознавства, 2 – мають звання професора (Лабунець В.М., Печенюк М.А.); 13 доцентів.

   Викладачами кафедри музичного мистецтва ведеться велика профорієнтаційна робота та доуніверситетська підготовка у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації Хмельницької та суміжних областей. Виготовлено і розповсюджено низку інформаційних матеріалів та рекламної продукції про кафедру музичного мистецтва.

   На кафедрі створено концертно-агітаційну групу для проведення профорієнтаційної роботи у формі концертних виступів (організовано і проведено три концерти у середніх школах міста та району, музичній школі ім. Т.Ганіцького, міській дитячій школі мистецтв).

    У березні 2018 р. кафедрою на високому професійному рівні був успішно проведений I музичний регіональний конкурс «Music Uni Fest». Конкурс об’єднав понад 150 учасників із 19 міст Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей.

  Організовуються звітні концерти творчих колективів, присвячені 100-ччю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 24 травня успішно прозвітував студентський камерний хор «ЯСИНЕЦЬ» (художній керівник та диригент ст.викл. Кузів М.В.) У програмі концерту прозвучали твори вітчизняних та зарубіжних композиторів. У ювілейному році відбулися концерти Народного оркестру народних інструментів (художній керівник і диригент професор Іван Маринін), звіт Народної хорової капели «МЕЛОС», (художній керівник і диригент, доцент Любов Мартинюк, концертмейстер Ірина Федорова).

  Навчально-методичне та інформаційне забезпечення спеціальності «Музичне мистецтво» сформовано відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. З усіх навчальних дисциплін розроблено навчальні програми, робочі навчальні програми (плани семінарських та практичних занять, тематика контрольних робіт, завдання та методичні вказівки для лабораторних робіт та для самостійної роботи студентів, критерії оцінювання, контрольні запитання, список рекомендованої літератури) за вимогами кредитно-модульної системи навчання, тематику кваліфікаційних (дипломних, магістерських) робіт, контрольні завдання для заміру поточних, залишкових знань.

    Навчальний процес організовано з урахуванням можливостей інформаційних технологій навчання та орієнтовано на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

  Музичні дисципліни мають комп’ютерне забезпечення як навчально-ілюстративний матеріал до лекційних і практичних занять (історія української та зарубіжної музики, хорове диригування, вокал, музичний інструмент та ін.), використовуються програми Finale-2009 (нотний редактор) та CoolEditPro (програма запису та обробки звуку).

    З метою кращої виконавської підготовки студентів використовується наявна інструментальна база: фортепіано, рояль, баяни, акордеони, бандури, гітари, скрипки, скрипкові контрабаси, комплект оркестрових баянів, комплект народних інструментів). Студенти не тільки знайомляться з методиками виконавської гри та новими технологіями, а й залучаються до теоретичної розробки та апробацій методичних матеріалів підчас написання дипломних та магістерських робіт.

 Науково-дослідний центр «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти» (керівник – доктор педагогічних наук, професор В.М.Лабунець) створений у 2008 році на кафедрі теорії, історії музики та гри на музичних інструментах (наказ № 7-ОД від 27.06.2008 р.). Науково-дослідні матеріали членів лабораторії використовуються у лекційних, практичних та лабораторних заняттях інструментально-виконавських дисциплін. За їх результатами розробляються науково-дослідні розвідки студентів напряму підготовки «Музичне мистецтво», які апробовані на засіданнях проблемних груп та наукових гуртків, дискусійних клубах та круглих столів.

   Лабораторія співпрацює з Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Рівненським державним гуманітарним університетом, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, районними, міськими та обласними управліннями освіти та науки, викладачами-методистами мистецьких закладів Хмельницької області.

   Проведено наступні заходи: День баяна 24-25 листопада 2017 року – ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ференц Ліст і Україна», присвячена 170-ій річниці з часу перебування Ференца Ліста в Україні. 21 червня – концерт інструментальної музики (організатори: Маринін І.Г. Карташова Ж.Ю., Боршуляк А.М.).

   Науково-дослідний центр імені М.Д.Леонтовича функціонує з 1996 року (керівник – кандидат педагогічних наук, професор М.А.Печенюк), створений на кафедрі методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування. Центр ім. М.Д.Леонтовича співпрацює з Хмельницьким обласним відділенням Національної музичної спілки України, Інститутом мистецтвознавства, фольклору і етнології ім. М.Рильського (Київ). Основними здобутками Центру є проведення 5-ти Всеукраїнських конференцій, присвячених подільському композиторові і педагогу М.Д.Леонтовичу; відкриття меморіальної дошки на будинку колишньої духовної семінарії, у якій навчався композитор, відкриття кабінету-музею Миколи Леонтовича. Після пропозицій ІІ Всеукраїнської конференції, присвяченій 125-річчю М.Леонтовича, на вирішено питання про створення музею композитора, відтоді студентська аудиторія №6 поєднала в собі кабінет методики музичного виховання і музей М.Леонтовича (вулиця Гагаріна, буд. 47). Відкриття музею відбулося 12 грудня 2002 року. У музеї оформлені стенди, на яких представлена література про М.Леонтовича, наукові збірники, партитури творів подолянина.

   Науково-дослідницький Центр ім. М.Д. Леонтовича співпрацює з Інститутом мистецтвознавства, фольклору і етнології ім. М. Рильського (Київ), Могильовським державним університетом імені А. Кулешова (Республіка Білорусь), Хмельницьким обласним відділенням Національної музичної спілки України, Кам’янець-Подільською міською організацією Національної спілки краєзнавців України. Основними здобутками Центру є проведення 4-х Всеукраїнських та однієї Міжнародної конференцій, присвячених подільському композиторі і педагогу М.Д. Леонтовичу; відкриття меморіальної дошки на будинку колишньої духовної семінарії, у якій навчався композитор. відкриття кабінету-музею Миколи Леонтовича, меморіальної дошки у мистецькому корпусі університету (вул.Гагаріна, 47). Матеріали конференцій надруковані у наукових збірниках, експонати музею постійно поповнюються. Так, у 2017 році музей поповнився альбомом зі світлинами родини М. Леонтовича (з архіву кам’янчанина М. Годованця), мистецька бібліотека поповнилася літературою, подарованою учасниками конференції.

    V Міжнародна науково-практична конференція «Микола Леонтович і сучасна освіта та культура» (14-15 грудня 2017 р.), приурочена 140-річчю від дня народження композитора, продовжила традицію попередніх всеукраїнських конференцій, присвячених впровадженню ідей великого подолянина в українську і світову культуру й освіту. У мистецькому корпусі К-ПНУ імені Івана Огієнка (вул.Гагаріна, 47) відкрита меморіальна дошка (автор – заслужений майстер народної творчості України В. Лашко).

   У музеї оформлені стенди, на яких представлена література про М. Леонтовича, наукові збірники, партитури творів подолянина, матеріали конференцій, які проводяться в місцевому університеті та в інших вишах України, періодика. Функціонування такого музею, де представлена творчість подільського композитора і педагога М. Леонтовича, є добрим прикладом для студентів і стимулом до навчання. Вони досліджують творчість митця, пишуть курсові і дипломні роботи, набувають досвіду для майбутньої пошукової і науково-дослідницької роботи. У музеї зберігаються публікації Всеукраїнських наукових конференцій, монографії доктора мистецтвознавства, професора кафедри В.Ф. Іванова “Леонтович – збирач народних пісень“, професора А.Ф. Завальнюка, збірка хорових творів (упорядник В. Кузик), збірка літурґійних творів композитора, записи пісень.

    Окрім викладання музично-теоретичних дисциплін, проведено такі заходи: 25 вересня – лекція та майстер-клас на тему «Клавірна творчість Й.С. Баха» професора та музиканта Бернгарта Біллетера (Цюріх, Швейцарія); 18 жовтня – концерт професорсько-викладацького складу та студентів факультету мистецтв імені А.Т. Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; майстер-клас Народного артиста України, соліста Національної опери України імені Т.Г. Шевченка, завідувача кафедри теорії та методики постановки голосу факультету мистецтв імені А.Т. Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова О.Гурця; майстер-клас заслуженого діяча мистецтв України, доктора педагогічних наук, професора, декана факультету мистецтв імені А.Т. Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова В.Федоришина; концерт фортепіанної музики Н.Золотарьової – доцента кафедри спеціального фортепіано Дніпровської академії музики; концерт Я.Павліва – артиста Академічного камерного оркестру «Віртуози Львова» Львівської обласної філармонії; майстер-клас диригента академічного хору імені Платона Майбороди Українського радіо Л.І. Шавловської; концерт хорової музики «Він в пісню душу перелив…». Учасники: хор «Блоговіст» УГКЦ Матері Божої Почаївської, лауреат міжнародного конкурсу духовної музики, художній керівник і диригент Зіновій Яропуд; Народна дитячо-юнацька хорова капела «Журавлик» Кам’янець-Подільської міської дитячої хорової школи та міського Будинку культури, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів, художній керівник і диригент – заслужений працівник культури України Іван Нетеча; Народна хорова капела університету «Мелос», лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів та фестивалів, художній керівник і диригент Любов Мартинюк).

  На кафедрі успішно функціонує наукова школа «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА». Наукову школу засновано у 2005 році. Керівники: доктор педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, декан педагогічного факультету Лабунець В.М.; кандидат педагогічних наук, професор, відмінник освіти України, володарка знаку Міністерства і науки України «Софія Русова», завідувач кафедри музичного мистецтва Печенюк М. А. Напрями наукової діяльності: методологічні засади мистецької освіти; наукові підходи до самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва у практичній діяльності; національна основа мистецького навчання і виховання; творче втілення у теорію та практику інноваційних ідей фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва; методичні орієнтири інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фахового навчання; методичні орієнтири вокально-хорової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі фахового навчання. Учасниками школи є: О.М. Прядко, Г.П. Ватаманюк, І.Г.Маринін, М.В. Ярова, Л.М. Гавриленко, Ж.Ю. Карташова, Н.В. Лаврентьєва, Т.П. Карпенко (Чорпіта Р.Б., М.О. Хмелюк, Панчук Б.Є. навчаються в аспірантурі). Учасниками наукової школи опубліковано понад 300 праць, з них 4 монографії, близько 280 статей, 12 навчальних посібників, 4 програми, 4 методичні розробки.

Стратегічний план розвитку кафедри