Методична література:

1.Лабунець В.М. Методика організації та роботи підліткового класичного ансамблю гітаристів: навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Волощук В.О., 2015. с.131

2. Лабунець В.М. Інструментування вокального супроводу для народно-інструментальних ансамблів: навчально-методичний посібник / Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Волощук В.О., 2014. 84 с.

3. Маринін І. Г. Вибрані твори для оркестру народних інструментів: репертуарно-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець Волощук В.О. Випуск ІІ, 2014 р. 166 с.

4. Яропуд З. П. Колядки, щедрівки, духовні піснеспіви для мішаних і однорідних хорів: навчально-репертуарний посібник. Вид. 2-ге виправлене і доповнене. Вінниця: Нова Книга, 2016. 212 с.

5. Чайка С. В. Чайка М.М. Сольний спів у класі бандури: методичні рекомендації./ Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори-2006», 2015.28 с.

6. Чайка С. В. Програма та навчальний матеріал до занять із спеціального музичного інструменту (бандура) для студентів спеціальності «Музичне мистецтво»: методичні рекомендації / Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори -2006», 2015. 44 с.

7. Аліксійчук О. С. Методичні рекомендації щодо підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до проходження педагогічної практики у закладах загальної середньої освіти. / укладач: Аліксійчук О.С., Кам’янець-Подільський, 2019, 64 с.

8. Аліксійчук О. С. Теорія і методика вивчення дитячого фольклору в загальноосвітній школі: навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2017. 104 с.

9. Борисова Т. В. Методика викладання спеціальних музичних дисциплін у вищій школі (цикл вокально-хорових дисциплін): навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018. 88 с.

10. Борисова Т. В. Використання комп’ютерних технологій у процесі самостійної вокально-виконавської підготовки студентів: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. 64 с.

11. Борисова Т. В. Методичні рекомендації до розробки сценаріїв шкільних театральних постановок: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2014. 64 с.

12.Воєвідко Л. М. Методика музичного виховання. Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2019 р. 220 с.

13. Воєвідко Л. М. Самостійна робота у професійному становленні майбутнього учителя мистецьких дисциплін. / Педагогічна освіта : теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України[гол. ред.Лабунець В. М.]; Кам’янець-Подільський. Вип.2 (17), 2014 р. С. 277-282. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2014_17_55

14. Воєвідко Л. М. Самостійна робота студентів з методики музичного виховання: методичні рекомендації. Кам’янець-Подільський ФОП Сисин Я. І. 2013 р.  88 с.

15. Карташова Ж. Ю. Гармонія:навчальний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2019 р. 217 с.

16. Прядко О. М. Постановка голосу. Методика роботи з високими жіночими співацькими голосами : навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП зволейко Д.Г., 2019. 148 с.

17. Прядко О. М. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Київ-Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2015. Вип. 41. С. 441-446.

18. Совік Т. В. Музичне виховання і основи хореографії з методикою викладання: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ПП Зволейко Д.Г., 2015. 124 с.

19. Боршуляк А. М. Джазові твори в класі спеціального фортепіано : навчально-репертуарний посібник. Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Волощук В.О., 2019. 132 с.

20. Боршуляк А. М. Проблеми інтерпретації «риторичного слова» в клавірних творах Й.С.Баха (для викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів). Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2018. 41 с.

21. Олійник В.Ф., Маринін І.Г. Вокально-хорові твори Олексія Беца: репертуарно-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Волощук В. О., 2018. 146 с.

22. Олійник В. Ф., Маринін І.Г. Практикум роботи в концертмейстерському класі: навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Волощук В.О., 2017. 162 с.

23. Олійник В.Ф., Хмелюк М.О. Вивчення поліфонічних творів у класі баяна: навчально-репертуарний посібник. Кам’янець-Подільський, 2016. 156 с.

24. Олійник В. Ф. Основи комп’ютерного аранжування з використанням програми Band-in-a-Box Камя’нець-Подільський : Видавець ПП Волощук В. О., 2015. 72 с.

25. Олійник В. Ф. Інструментування вокального супроводу для народно-інструментальних ансамблів : навчально-методичний посібник Кам’янець-Подільський : ПП Волощук В. О., 2014. 84 с.