Пропозиції стейкхолдерів до ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня освіти.

Проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня освіти.

Google Форма для пропозицій до освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня освіти.

 

Пропозиції стейкхолдерів до ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня освіти.

Проєкт освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня освіти.

Google Форма для пропозицій до світньо-професійної програми Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня освіти.

 

Пропозиції стейкхолдерів до ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня освіти.

Пропозиції стейкхолдерів до ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня освіти.

 

 

Рецензія Балдинюка Д. І. – кандидата педагогічних наук, професора кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рецензія Мартинюк Т. В. – доктора мистецтвознавства, професора, завідувачки кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”  на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво)

Відгук на освітньо-професійну програму Музичне мистецтво за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне Мистецтво), кваліфікації – Бакалавр освіти, вчитель музичного мистецтва

Лист-відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв.

Відгук Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)