Під час проходження Педагогічної практики на 4 курсі формуються ключові фахові компетентності:
– уміння провести на професійному рівні урок музичного мистецтва у закладах початкової та загальної середньої освіти;
– підвищення здатності до працевлаштування;
– отримання здобувачем вищої освіти досвіду роботи, необхідного для присвоєння професійної кваліфікації.
Фото з проходження виробничої практики у закладі загальної середньої освіти студентів 4 курсу MM1-B17 групи спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво).

Педагогічна практика на 4 курсі