Історія мистецької бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (колись педагогічного інституту імені В.П. Затонського) розпочалась у 1968 році, коли було відкрито музично-педагогічний факультет. Бібліотекарем кафедральної книгозбірні тоді працювала О.П.Заболотна. Тодішні завідувач інститутської бібліотеки Й.І.Токар разом із завідувачем кафедри музики Б.Р. Ліпманом заклали фундамент мистецької бібліотеки, дбали про систематичне поповнення фонду музичної літератури, було придбано велику кількість нотної, методичної, довідкової літератури та грамплатівок.

У 1977 році у зв’язку із закриттям музично-педагогічного факультету книгозбірню передано у книгосховище центрального абонементу. У 1986 році здійснюється набір студентів на спеціальності «Педагогіка і методика початкового навчання і музичне виховання», «Педагогіка і методика початкового навчання і образотворче мистецтво». Виникає потреба у створенні мистецької бібліотеки. У 1988 році музичну літературу з книгосховища передано на кафедру і створено кафедральну бібліотеку. А у 2003 році відкрито абонемент і читальний зал мистецької літератури.
З 1988 року дотепер завідувачем мистецької бібліотеки працює Надія Ярославівна Скоропад, під керівництвом якої організовуються заходи, присвячені визначним датам і подіям, оформлені тематичні стенди.

Сьогодні абонемент мистецької літератури – підрозділ із унікальним за змістом науковим і культурним значенням, музичним фондом, нотною, музикознавчою, музично-педагогічною літературою, виданнями з образотворчого мистецтва, довідковою літературою, періодикою за профілем діяльності.

Книжковий фонд складає 11400 примірників. Особливого значення набули періодичні видання: «Музика», «Українська культура», «Студії мистецтвознавчі», «Мистецтво в школі», «Мистецтво та освіта», «Українська му зична газета».

Бібліотечний фонд мистецької бібліотеки забезпечує потреби студентів і викладачів у підручниках, навчальних посібниках, наукових виданнях. Фонд бібліотеки поповнюються за рахунок придбання нових надходжень та подарунків приватних колекцій викладачів мистецьких спеціальностей (Аліксійчук О.М., Березіна І.В., Борисова Т.В., Воєвідко Л.М., Лабунець В.М., Печенюк М.А., Прядко О.М., Урсу Н.О., Яропуд З.П.). Викладачі і студенти підтримують акцію «Подаруй бібліотеці книгу». Так, у 2015 році бібліотека поповнилась понад 40 примірників навчальної літератури, серед них – монографії, посібники.

Питання комплектування, організації і використання фондів вирішується на підставі запитів та планів навчального процесу. Читацьку аудиторію бібліотеки складають студенти, викладачі, науковці університету. Для поліпшення обслуговування читачів бібліотека має у своєму розпорядженні сучасну копіювальну та комп’ютерну техніку. До послуг користувачів алфавітний і систематичний каталоги.

Функціонує абонемент з читальним залом, фонди якого складають довідники, книги та періодичні видання з мистецтвознавства. З 2009 року в бібліотеці створюється електронний каталог, який сприяє підвищенню якості та ефективності інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів.

З метою популяризації літератури організовуються книжкові виставки, стенди з новими надходженнями, проводяться огляди літератури, інформаційні години тощо. Матеріали мистецької бібліотеки опрацьовуються студентами при написанні курсових та дипломних робіт, використовуються у наукових дослідженнях аспірантів та викладачів.

Роль абонементу мистецької літератури полягає в тому, щоб допомогти користувачу одержати і використати інформацію та зберегти свої фонди як частину національного надбання.