Інформація про проведення заходів з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України, від кафедри музичного мистецтва (19.06.2019 р.)

Міжнародна співпраця

Угода про академічне співробітництво з музичною академією в Бидгощі імені Фелікса Нововейського

Угода про співпрацю між Педагогічним факультетом, закладом освіти “Могильовський державний університет ім. А. А. Кулешова (Республіка Білорусь) і Педагогічним факультетом державного вищого навчального  закладу  “Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка” (Україна)

   У Кам’янець-Подільському національному університеті сформована певна система міжнародного співробітництва, яка передбачає проведення спільних наукових і науково-технічних досліджень, участь у міжнародних освітніх та наукових програмах, організацію міжнародних наукових та науково-технічних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, круглих столів, випуск спільних щорічників наукових праць тощо. До реалізації цієї системи активно долучається і кафедра музичного мистецтва.

    10 листопада 2015 року між кафедрою музичного мистецтва та кафедрою музики Могильовського державного університету імені Аркадія Кулешова (Республіка Білорусь, ректор Дук Денис Володимирович) укладена угода про співпрацю до 10 листопада 2020 року.

   Також 7 травня 2019 року укладена безстрокова угода про міжнародне академічне співробітництво з Бидгощською музичною академією імені Ф. Нововейського (Польща).

    Викладачі кафедри музичного мистецтва неодноразово брали участь у міжнародних конференціях та здійснили друк наукових статей. Прикладом є виступи викладачів у 2016-2017 рр.:

Закордонні конференції, симпозіуми, семінари

Прізвище, ініціали

Назва конференції

Тема доповіді

Прядко О.М.

28-29 грудня 2016, Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та практичні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук” (Гуманітарно-педагогічний факультет, Всешніца Свентокшиська (м. Кєльце, Республіка Польща)

Психологічні аспекти формування музично-виконавських навичок майбутніх вчителів музичного мистецтва

Совік Т.В.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Лабіринти реальності» (Монреаль 2016 р.): Оптимізація процесу формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

Оптимізація процесу формування музично-естетичної компетентності майбутніх учителів початкової школи

Міжнародні конференції, симпозіуми, семінари

Прізвище, ініціали

Назва конференції

Тема доповіді

Карташова Ж.Ю.

Київ. І міжнародні науково-практичні читання пам’яті академіка Анатолія Авдієвського. 22 березня 2017.

Інтеграційний напрям фортепіанної підготовки майбутніх учителів музики

Карташова Ж.Ю.

Київ. VII Міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти». 26-27 квітня 2017

Формування естетичних смаків майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки.

Карташова Ж.Ю.

м. Кропивницький. ІУ Міжнародна науково-практичній конференція«Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення».

Компетентнісний підхід як методологічна основа підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до інноваційної педагогічної діяльності

Прядко О. М.

Міжнародна науково-практична конференція “Теоретичні та практичні дослідження в галузі педагогіки, психології та суспільних наук” International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences

Психологічні аспекти формування музично-виконавських навичок майбутніх вчителів музичного мистецтва

      У 2018 році доцент кафедри музичного мистецтва Яропуд Зиновій Петрович взяв участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції “Perspectives of science and education” та опублікував 28 вересня 2018 року статтю “Advances of sciences: Proceedings articles the international scientific conferece”. У 2019 році взяв участь у XII Міжнародній інтернет конференції з статтею на тему “Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи і Азії”

     Доцент кафедри музичного мистецтва Ситник Тамара Миколаївна взяла участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Perspectives of science and education» 28 вересня 2018 року та опублікувала статтю «Творча особистість учителя як передумова інноваційних процесів у школі». У 2019 році у Варшаві долучилася до IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти і наук в інтердисциплінарному контексті» та опублікувала статтю на тему: «Елементи театральної педагогіки у формуванні креативної особистості майбутніх педагогів».

      У науковій конференції під керівництвом проф. Олександри Клапут-Вишневської «W cieniu swoich uczniów», яка відбулася в Бидгощській музичній академії імені Ф. Нововейського, взяла участь старший викладач Боршуляк Альона Миколаївна.

  Викладач Пухальський Тарас Дмитрович долучився до ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Perspectives of science and education» у 2018 та 2019 роках. Опублікував статтю на тему: “Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції”.

     Доцент кафедри музичного мистецтва Воєвідко Людмила Миколаївна неодноразово долучилась до Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». Презентувала такі наукові роботи: 

1. Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя Нової української школи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Наукова робота в номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» X Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» – 2018 р. – нагороджена золотою медаллю. 

 2. Інновації у формуванні й розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах вимог Нової української школи. Наукова робота в номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» XІ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2019. Нагороджена золотою медаллю. 

У 2019 р. викладачі взяли участь у наступних заходах:

 

Прізвище, ініціали

Назва конференції

Тема доповіді

Аліксійчук О.С.

І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи», 2019 р. (м. Суми).

Участь

Аліксійчук О.С.

VІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», 2019 р. (м. Переяслав-Хмельницький);

Участь

Борисова Т.В.

VІ Міжнародна електронна науково-практична конференція «Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики», 2019 р. (м. Переяслав-Хмельницький);

Участь

Борисова Т.В.

І Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мистецько-педагогічної освіти: здобутки, реалії та перспективи», 2019 р. (м. Суми).

Участь

Боршуляк А.М.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні орієнтири мистецької освіти: традиції, досвід, інновіції» (м. Чернівці, 2019);

Участь

Боршуляк А.М.

Міжнародний музикознавчий семінар «Музикознавче слово в інформаційному контенті (пост) сучасності» (м. Одеса, 2019 р.);

Участь

Боршуляк А.М.

Konferencja naukowa pod kierownictwem dr hab. Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej «W cieniu swoich uczniów» Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Польща, 2019 р.).

Участь

Воєвідко Л.М.

X Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» – нагороджена золотою медаллю; Вимоги до професійної підготовки здобувачів вищої освіти;

Реалізація компетентнісного підходу в підготовці вчителя нової української школи в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Наукова робота в номінації «Інноваційна діяльність закладу освіти в умовах упровадження Концепції Нової української школи» нагороджена золотою медаллю; Вимоги до професійної підготовки здобувачів вищої освіти;

Воєвідко Л.М.

Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин. Х міжнародна науково-практична конференція. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. (2018 р.);

Участь

Воєвідко Л.М.

Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин. ХІ міжнародна науково-практична конференція. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. (2019 р.).

Участь

Воєвідко Л.М.

Актуальні проблеми сучасної психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців. ІV міжнародна науково-практична конференція. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;

Участь

Карташова Ж.Ю.

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя», 8-10 листопада 2018 р., Мелітополь. «Формування у майбутнього вчителя музичного мистецтва готовності до використання комп’ютерних інформаційних технологій в процесі інструментально-виконавської підготовки».

Участь

Лабунець В.М.

Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка мистецтва для культурного зростання особистості впродовж життя», «Професіографічний підхід до вивчення професії сучасного вчителя музичного мистецтва», 8-10 листопада 2018 року, Мелітополь, член програмно-наукового комітету.

Участь

Лабунець В.М.

V Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс Grand Fest 2018 (3-4 листопада 2018).

Участь

Мартинюк Л.В.

V Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Гранд Фест Камянець –осінь 2018» (2-4 листопада 2018 р.) м. Кам’янець-Подільський) – організатор та директор.

Участь

Мартинюк Л.В.

VІ Міжнародний мистецький фестиваль-конкурс «Гранд Фест Камянець –весна 2019» (3-5 травня 2019 р.) м. Кам’янець-Подільський) – організатор та директор.

Участь

Печенюк М.А.

V Міжнародна науково-практична конференція «Микола Леонтович і сучасна освіта та культура» (Кам’янець-Подільський, 14-15 грудня 2017 р.).

Музична форма, як засіб виконавської виразності

Печенюк М.А.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Ференц Ліст і Україна» (Кам’янець-Подільський, 24-25 листопада 2017 р.)

Вплив діяльності Ф. Ліста на розвиток світової музичної культури

Прядко О.М.

1-12 жовтня 2018 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій” (ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ).

Підвищення рівня вокально-методичної професійної підготовки вчителя музичного мистецтва в системі післядипломної педагогічної освіти.

Прядко О.М.

24-25 травня 2019 Міжнародна наукова конференція “Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність” (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (м.Дніпро).

Формування навичок самодіагностики та саморегуляції процесу співу студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів на занятті з постановки голосу.

Пухальський Т.Д.

DVANCES OF SCIENCE: Proceedings of artcles the internatonal scientfc conference. Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Electronic resource] / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný Můstek – Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018. – 1947 p.

Участь

Пухальський Т.Д.

Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція (м.Київ, Україна, 1-2 лютого 2019 року). Київ : «Київська науково організація педагогіки та психології».

Участь

Пухальський Т.Д.

ІV-а Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ І НАУКИ В ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОМУ КОНТЕКСТІ. ДІАЛОГ КУЛЬТУР ЯК ЧИННИК ІНТЕГРАЦІЇ» (Варшава – Ужгород – Херсон, 28 лютого 2019 р.).

Участь

Пухальський Т.Д.

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хорове мистецтво України та його подвижники» 19-20 жовтня 2017р. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) м. Дрогобич, Україна

Участь

Ситник Т.М.

VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хорове мистецтво України та його подвижники» 19-20 жовтня 2017р. (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка) м. Дрогобич, Україна

Участь

Ситник Т.М.

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of science and education». Advances of science: Proceedings articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, ( 28 September 2018 року) [Elektronik resurce:forum280918@ukr.net];

Участь

Ситник Т.М.

V Міжнародна науково-практична інтернет конференція « Сучасний рух науки», м. Дніпро. (7-8 лютого 2019.);

Участь

Ситник Т.М.

IV Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному аспекті. Варшава-Ужгород-Херсон (28 лютого 2019.).

Участь

Совік Т.В.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму», 2019

Соціалізація дітей з особливими потребами засобами музичного мистецтва»

Совік Т.В.

V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми наступності дошкільної і початкової освіти», 17 – 18 квітня 2019 р.

«Принцип наступності у формуванні сприймання музичного твору дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку»

Яропуд З.П.

Advances of sciences: Proceedings articles the international scientific conferece (ІV Міжнародна науково-практична конференція «Perspectives of science and education») Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018 [Elektronik resurce:forum280918@ukr.net;

Участь

Яропуд З.П.

ХІІ Міжнародна інтернет конференція “Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи і Азії». – Переяслав-Хмельницький, 2019 веб сторінка:http//conferences.neasmo.org.ua E-mail: neasmo@gmail.com ;

Участь

Майстер-клас Бернгарда Біллетера.  Цюріх, Швейцарія

Мастер клас по клавірній творчості Й.С.Баха Бернгард Біллетер

 

 

Ситник Т. М. – член журі міжнародного конкурсу “Зірки Албени” (Місто Албена, Болгарія), 2018р.

 

 

Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції  “Актуальные проблемы педагогики искусства: музыки и хореографии”

Збірник тезисів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальные проблемы педагогики искусства (музыки и хореографии)”

Участь у Міжнародному Молодіжному Форумі Мистецтва та Освіти “Золота арфа” в якості члена журі доцента кафедри музичного мистецтва, Мартинюк Любові Василівни

Сертифікати, видані в рамках VII Міжнародного фестивалю-конкурсу  “Grand Fest Кам’янець”

Сертифікати про участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції  “Актуальные проблемы педагогики искусства (музыки и хореографии)”

 

vozniuk Диплом Бельгія Півфіналіст

Стаття кандидата педагогічних наук, професора, завідувача кафедри музичного мистецтва Печенюк М. А. “Использование сопилки в учебно-воспитательном процессе” в збірнику “Музычнае і тэатральнае мастацтва: праблемы выкладання”