Круглий стіл з випускниками спеціальності «Музичне мистецтво»

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв впродовж багатьох років на основі Установчого договору від 27.02.2002 року тісно співпрацює з кафедрою музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у питаннях поглиблення практичної спрямованості підготовки вчителів музичного мистецтва та підвищення їх кваліфікації.

Варто зазначити, що в процесі співпраці випускова кафедра музичного мистецтва зарекомендувала себе як надійний партнер, здатний швидко реагувати на сучасні суспільні виклики та попит у забезпеченні коледжу  висококваліфікованими фахівцями різних років випуску.

13 грудня 2019 року в приміщенні Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв відбувся круглий стіл з проблеми підготовки вчителів музичного мистецтва: «Сучасна мистецька освіта: від теорії до практики». У ньому взяли участь Маринін Іван Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка,Нижник Сергій Володимирович – директор Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв та випускники університету, а нині провідні фахівці коледжу: Червоногородський Ігор Іванович – заступник директора Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв; Пшинешнюк Степан Степанович – голова циклової комісії музичного мистецтва естради, викладач класу акордеона, концертмейстер вищої категорії; Нелюбова Тетяна Борисівна – голова циклової комісії фортепіано та концертмейстерства, викладач І категорії класу фортепіано, концертмейстер вищої категорії; Мартинюк Ольга Володимирівна – викладач хорових та теоретичних дисциплін, спеціаліст І категорії.

Учасники круглого столу висловили думку про якість освітніх програм бакалавра і магістра та їх реалізації в навчальному  процесі вишу. Зокрема, зазначили, що освітні компоненти програм дозволили досягнути очікуваних результатів навчання та формування загальних і фахових компетентностей. Окреслили позитивні наслідки змін в освітньо-професійних програмах, зокрема збільшено кількість годин на навчальні дисципліни: основний музичний інструмент та концертмейстерський клас, оркестровий клас, педагогічну практику,  методику навчання гри на музичному інструменті тощо.

Зовнішні стейкхолдери освітніх програм університету проявили зацікавленість у якісній підготовці фахівців закладом вищої освіти, озвучили пропозиції щодо покращення практичної підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) та набуття ними необхідних компетенцій для опанування інноваціями в мистецько-освітній практиці, а також обмінялися думками щодо нещодавніх змін, внесених до Закону про Вищу освіту.

Маринін І.Г., доцент кафедри музичного мистецтва

 

СЛУХАЧІ МУЗИЧНОЇ СТУДІЇ (2019 — 2020 н.р.)

Рецензія Балдинюка Д. І. кандидата педагогічних наук, професора кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рецензія Мартинюк Т. В. доктора мистецтвознавства, професора, завідувачки кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”  на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво)

Відгук на освітньо-професійну програму Музичне мистецтво за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне Мистецтво), кваліфікації – Бакалавр освіти, вчитель музичного мистецтва

Лист-відгук Жванецької дитячої школи мистецтв про роботу випускників Кам’янець-подільського національного університету імені Івана Огієнка за фахом “Викладач музичного мистецтва”

Лист-подяка викладачам кафедри “Музичне мистецтво” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Відгук Кам’янець-Подільської міської дитячої музичної школи ім. Ф. Д. Ганіцького

Лист-відгук про роботу випускників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за фахом “Вчитель музичного мистецтва”

Лист-відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв.

Лист-відгук дитячої хорової школи

Відгук Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

Подяка асоціації баяністів-акордеоністів НВМС та Концертної серії “Нова музика в Україні”

Відгук благочинного Кам’янець-Подільського протопресвітеріату Собору Матері Божої Почаївської УГКЦ  о. Антона Федика

Відгук Кам’янець-Подільського навчально-виховного комплексу №9  ім. А. М. Трояна у складі спеціалізованої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та школи мистецтв

Відгук першого заступника сільського голови  Тетяни Атаманюк

Характеристика педагогічної діяльності вчителя музичного мистецтва загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №10 м. Кам’янця-Подільського Гончарук Вікторії Богданівни

Лист-відгук директора КЗ “ЦКД” Гуменюка В. В. про випускницю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Квасюк Катерину Олександрівну 

Лист-відгук директора КЗ “ЦКД” Гуменюка В. В. про випускника Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Загранюка Вадима Олександровича

Характеристика Саінчука Ігоря Аркадійовича на посаді директора Комунальної установи “Будинок культури с. Балківці”

Нагороди та професійна діяльність Саінчука Ігоря Аркадійовича

 Зустріч з роботодавцями, директорами, вчителями міста і району