Бакалавр

Поліфонія. Завантажити.

Аналіз музичних творів. Завантажити

Гармонія. Завантажити

Основи акторської майстерності вчителя музики. Завантажити

Народознавство і музичний фольклор України. Завантажити

Методика викладання хорового диригування. Завантажити

Методика викладання вокалу. Завантажити

Постановка голосу. Завантажити

Поліхудожні технології на уроках музичного мистецтва. Завантажити

Світова художня культура. Завантажити

Хорознавство. Завантажити

Художня культура України (для ІІ курсу). Завантажити

Художня культура України (для ІІІ курсу). Завантажити

Художня культура України (для ІV курсу). Завантажити

Оркестровий клас. Завантажити

Методика музичного виховання. Завантажити

Основи наукових досліджень. Завантажити

Шкільний курс світової художньої культури. Завантажити

Методика роботи з шкільними творчими колективами. Завантажити

Основний музичний інструмент. Завантажити

Гра на народних інструментах. Завантажити

Хорове диригування. Завантажити

Методика викладання музичного мистецтва в спеціалізованих навчальних закладах. Завантажити

Сольфеджіо. Завантажити

Історія музики. Завантажити

Методика навчання гри на музичному інструменті. Завантажити

Концертмейстерський клас. Завантажити

Додатковий музичний інструмент. Завантажити

Музична інформатика. Завантажити

Музична педагогіка. Завантажити

Практикум шкільного пісенного репертуару. Завантажити

Бакалавр (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”)

Поліфонія. Завантажити

Аналіз музичних творів. Завантажити

Методика хорового диригування. Завантажити

Сольфеджіо. Завантажити

Хоровий клас. Завантажити

Історія музики. Завантажити

Гармонія. Завантажити

Методика музичного виховання. Завантажити

Магістр

Хорове аранжування. Завантажити

Комп’ютерне моделювання та аранжування. Завантажити

Музична психологія. Завантажити