Пропозиції стейкхолдерів до ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня освіти.

Пропозиції стейкхолдерів до ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня освіти.

 

Рецензія Балдинюка Д. І. – кандидата педагогічних наук, професора кафедри музикознавства та вокально-хорового мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво)

Рецензія Мартинюк Т. В. – доктора мистецтвознавства, професора, завідувачки кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”  на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво)

Відгук на освітньо-професійну програму Музичне мистецтво за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Музичне Мистецтво), кваліфікації – Бакалавр освіти, вчитель музичного мистецтва

Лист-відгук на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) Кам’янець-Подільського коледжу культури і мистецтв.

Відгук Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського на освітньо-професійну програму Середня освіта (Музичне мистецтво), спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво)