Відкриття музею М. Д. Леонтовича

 

 

Положення про науково-дослідний центр вивчення педагогічної та творчої спадщини Миколи Леонтовича

Меморандум про взаємодію та співпрацю у відзначенні просвітницького проєкту “Кам’янецькі ноти і крила “Щедрика” та 101-ї річниці дипломатичної місії Української республіканської капели Олександра Кошиця

Науково-дослідний центр вивчення педагогічної та творчої спадщини Миколи Леонтовича функціонує з 1996 року (керівник – кандидат педагогічних наук, професор М.А. Печенюк), створений на кафедрі методики музичного виховання, вокалу і хорового диригування. Центр ім. М.Д. Леонтовича співпрацює з Хмельницьким обласним відділенням Національної музичної спілки України, Інститутом мистецтвознавства, фольклору і етнології ім. М. Рильського (Київ).

Основними здобутками Центру є проведення 5-ти Всеукраїнських конференцій, присвячених подільському композиторові і педагогу М.Д. Леонтовичу; відкриття меморіальної дошки на будинку колишньої духовної семінарії, у якій навчався композитор, відкриття кабінету-музею Миколи Леонтовича. Після пропозицій ІІ Всеукраїнської конференції, присвяченій 125-річчю М. Леонтовича, та вирішено питання про створення музею композитора, відтоді студентська аудиторія №6 поєднала в собі кабінет методики музичного виховання і музей М. Леонтовича (вулиця Гагаріна, буд. 47). Відкриття музею відбулося 12 грудня 2002 року. У музеї оформлені стенди, на яких представлена література про М. Леонтовича, наукові збірники, партитури творів подолянина.

Науково-дослідницький Центр вивчення педагогічної і творчої спадщини  М. Леонтовича співпрацює з Інститутом мистецтвознавства, фольклору і етнології ім. М. Рильського (Київ), Могильовським державним університетом імені А. Кулешова (Республіка Білорусь), Хмельницьким обласним відділенням Національної музичної спілки України, Кам’янець-Подільською міською організацією Національної спілки краєзнавців України. Основними здобутками Центру є проведення 5-х Всеукраїнських та однієї Міжнародної конференцій, присвячених подільському композитору і педагогу М.Д. Леонтовичу; відкриття меморіальної дошки на будинку колишньої духовної семінарії, у якій навчався композитор. відкриття кабінету-музею Миколи Леонтовича, меморіальної дошки у мистецькому корпусі університету (вул. Гагаріна, 47). Матеріали конференцій надруковані у наукових збірниках, експонати музею постійно поповнюються. У музеї оформлені стенди, на яких представлена література про М. Леонтовича, наукові збірники, партитури творів подолянина, матеріали конференцій, які проводяться в місцевому університеті та в інших вишах України, періодика. Функціонування такого музею, де представлена творчість подільського композитора і педагога М. Леонтовича, є добрим прикладом для студентів і стимулом до навчання. Вони досліджують творчість митця, пишуть курсові і дипломні роботи, набувають досвіду для майбутньої пошукової і науково-дослідницької роботи. У музеї зберігаються публікації Всеукраїнських наукових конференцій, монографії доктора мистецтвознавства, професора кафедри В.Ф. Іванова «Леонтович – збирач народних пісень», професора А.Ф. Завальнюка, збірка хорових творів (упорядник В. Кузик), збірка літурґійних творів композитора, записи пісень.

Окрім викладання музично-теоретичних дисциплін, у 2018 р. проведено такі заходи:

  1. 9 листопада – лекція до Дня української писемності (Т. Совік).

  2. 27 грудня – Різдвяний концерт. Хор «Ясинець». Кер. ст. викл. Кузів М. В.

  3. 23 квітня – Творчий звіт хору «Мелос» на присвоєння звання Народного. Керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Мартинюк Л.В.

Положення про науково-дослідну лабораторію “Історія, теорія і практика музичної, інструментально-виконавської освіти”

Колектив науково-дослідної лабораторії «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти» (керівник – професор Лабунець В.М.) працює над підготовкою навчальних посібників, методичних розробок та методичних рекомендацій. Викладачами ведеться певна робота з написання i видання навчальної літератури. Наявність документів: Наказ № 7-ОД від 27.06.2008 р. про створення науково-дослідної лабораторію «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти»; положення про науково-дослідну лабораторію «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти»; звіти про діяльність науково-дослідної лабораторії подаються щорічно у відділ наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Лабораторія співпрацює з Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова, Рівненським державним гуманітарним університетом, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, районними, міськими та обласними управліннями освіти та науки, викладачами-методистами мистецьких закладів Хмельницької області.

Так, у 2018 році члени науково-дослідної лабораторії «Історія, теорія і практика музичної інструментально-виконавської освіти» здійснили колективне видання монографії: «Інструментально-виконавська підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва: теорія і практика»: монографія. / Авт. кол.; за заг. ред. В.М. Лабунця. – Редакційно-видавничий відділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 2017. – 208 с., яка присвячена дослідженню фаховій підготовці студентів-інструменталістів у процесі вивчення інструментально-виконавських дисциплін. Монографія адресована для науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, магістрантів і студентів вищих навчальних закладів мистецької освіти. 2 навчально-методичних посібники «Методика роботи з дитячим інструментальним колективом» (Лабунець В.М.), «Практикум роботи в концертмейстерському класі» (Маринін І.Г., Олійник В.Ф.).

Проведено наступні заходи:

  1. 29 березня 2018 р. VI Всеукраїнський фестиваль «День українського баяна та акордеона», присвяченого 100-річчю Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка (організатори: Маринін І.Г., Хмелюк М.О.).

  2. 13 жовтня – лекція до Дня захисника Вітчизни (доцент А. Боршуляк);

  3. 1 жовтня – святкування Міжнародного Дня музики (доценти Карташова Ж.Ю., А. Боршуляк);

  4. 18 листопада – концерт оркестру народних інструментів. Кер. проф. Маринін І. Г.

  5. 23 квітня – творчий звіт оркестру народних інструментів на підтвердження звання Народного. Кер. проф. Маринін І. Г.

 

Камерний хор “Ясинець”. Художній керівник і диригент, кандидат мистецтвознавства ст. викладач Марія Василівна Кузів

Камерний хор «Ясинець» створений в 2001 році (художній керівник і диригент – Марія Кузів). У репертуарі хору духовні твори, Літургії, українська та світова хорова класика, твори самодіяльних композиторів Поділля, сучасна хорова музика.

Хор – лауреат IV Міжнародного конкурсу камерних хорів «Ялта-Вікторія 2003»; дипломант фольклорного фестивалю «Іnzadafest» (м. Бієрнем, Королівство Бельгія, 2003 р.); учасник IV Міжнародного хорового фестивалю «Передзвін» (м. Івано-Франківськ, 2006 р.); дипломант V Всеукраїнського фестивалю аматорського мистецтва, 2007 р.; лауреат VI Міжнародного конкурсу камерних хорів «Ялта-Вікторія 2007»; дипломант Всеукраїнського фестивалю дитячих і юнацьких хорових колективів «Товтри – 2007» (м. Кам’янець-Подільський, 2007 р.); дипломант І Відкритого міжнародного хорового фестивалю «Співоча асамблея» (м. Хмельницький 2009 р.); дипломант VII Всеукраїнського конкурсу хорової музики імені Д. Січинського (м. Івано-Франківськ, 2009 р.); лауреат I Всеукраїнського конкурсу дитячих і юнацьких хорових колективів «Товтри – 2009» (м. Кам’янець-Подільський, 2010 р.); дипломант V Міжнародного молодіжного фестивалю духовного співу «Кременецькі хорові вечори «Ave Maria» (м. Кременець, 2010 р.); учасник I Обласної Хорової Ансамблеї (м. Кам’янець-Подільський, 2015 р.), дипломант XI Міжнародного фестивалю духовного співу «Кременецькі хорові вечори «Ave Maria» (м. Кременець, 2016 р.).

Нагороди камерного хору “Ясинець”

Народна хорова капела “Мелос”
Художній керівник і диригент – кандидат педагогічних наук, доцент Мартинюк Любов Василівна

 

Народна студентська хорова капела «Мелос» створена у 2007 році на базі мистецьких кафедр педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка як учбовий хор. Репертуар колективу нараховує понад 80 творів як композиторів-класиків.
Художній керівник хорової капели «Мелос», доцент кафедри музичного мистецтва Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, кандидат педагогічних наук, кавалер відзнак міської ради «Честь і шана» та відзнаки міського голови «За заслуги перед громадою» Любов Мартинюк та концертмейтер Ірина Федорова основним завданням у своїй роботі вважають створення колективу з індивідуальним обличчям, особливим стилем трактування та виконання вокально-хорових творів (як класичних, так і сучасних), колективу, який би популяризував українську та зарубіжну хорову музику в місті, області, країні та за її межами. Народна хорова капела «Мелос» – лауреат диплому I ступеню XIII Міжнародного хорового конкурсу «Сонце, радість, краса – 2012», м. Несебр (Болгарія), лауреат диплому I ступеню Міжнародного фестивалю мистецтв «Балканські наспіви – 2013», м.Паралія Катеріні (Греція), лауреат диплому II ступеню Всеукраїнського хорового конкурсу імені М.Леонтовича «Товтри – 2011» (м.Кам’янець-Подільський), лауреат диплому II ступеню всеукраїнського хорового конкурсу «Грінченківська весна-2015» (м.Київ) тощо. За високий рівень підготовки студентів та виконавську майстерність колективу в 2013 році хоровій капелі «Мелос» присвоєно звання «Народний аматорський колектив».
30 травня – 1 червня 2017 року Народна хорова капела «Мелос» стала лауреатом диплому II ступеню IV Міжнародного хорового форуму-конкурсу, присвяченого пам’яті Героя України, видатного дириґента та музичного діяча Анатолія Авдієвського. Конкурс проходив в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова за підтримки Міністерства освіти і науки та Міністерства культури України та нараховував понад 500 учасників. До складу журі ввійшли видатні хормейстери та музичні діячі на чолі із Героєм України, художнім керівником Національної заслуженої хорової капели України «Думка», голови хорового товариства імені М.Леонтовича, народного артиста України, академіка академії мистецтв України, професором Євгеном Савчуком.

Нагороди хору “Мелос”

Народний оркестр народних інструментів

Художній керівник і диригент Маринін Іван Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент


Народний оркестр народних інструментів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка під керівництвом професора кафедри музичного мистецтва Мариніна Івана Григоровича відомий у місті та поза його межами завдяки плідній праці як дириґента так і творчого колективу в цілому.
А починалося все з того, що саме у 1986 році з-за підтримки тодішнього ректора професора Анатолія Копилова був створений ним оркестровий колектив, що налічував понад 20 учасників. Перший виступ цього колективу відбувся у травні 1986 року. У 1988 році колективу за його творчі здобутки було присвоєно звання „Народний”.
Один лише перелік творів, що виконувалися тоді оркестром, свідчить про високий творчо-виконавський потенціал колективу: О.Холмінов „Увертюра”, С.Гулак-Артемовський „Чорна хмара з-за діброви” (дует Андрія та Оксани) з опери „Запорожець з-за Дунаєм”, М.Кропивницький „Соловейко”, Є.Адамцевич „Запорізький марш”, Т.Ремешило ”Гуцульські наспіви”, Г.Хоткевич „Героїчна поема про Байду”. Твори різного образно-художнього змісту, індивідуального композиторського стилю зумовило невичерпну різнобарвність музичного колориту і рельєфність стильових та жанрових контрастів репертуарного доробку оркестру. Майже всі оркестровки перелічених творів належать керівнику оркестру І.Мариніну. У 2006 році ним було видано репертуарно-методичний посібник для студентів музично-педагогічних та мистецьких навчальних закладів «Інструментальні твори для оркестру народних інструментів» (випуск І), до якого увійшли власні оркестровки та перекладення. Розуміння виражальних, функціональних можливостей інструментів та виконавських можливостей оркестрантів, використання дотепних та влучних динамічних контрастних моментів засвідчують професіоналізм як керівника, так і його колективу.
Кількісний склад оркестру становить понад 70 чоловік, що переважно складається із числа студентів та викладачів.
Оркестр є постійним учасником міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних фестивалів аматорської творчості. За вагомий внесок у відродження і розвиток національної культури, високу виконавську майстерність у 1997 році Міністерство освіти нагородило керівника колективу Почесною грамотою, а Міністерство культури та мистецтв колективу оркестру оголосило подяку. На Всеукраїнському фестивалі самодіяльних колективів профспілок (Хмельницький, 1999 р.) оркестр відзначено Дипломом І ступеня; за участь у Міжнародному Шевченківському літературно-мистецькому святі (Кам’янець-Подільський, 2000 р.) колектив нагороджено Пам’ятною грамотою оргкомітету.
11 травня 2001 року оркестр під керівництвом І.Мариніна бере участь у творчому звіті майстрів мистецтв та аматорських колективів Хмельницької області в Палаці „Україна” в Києві, де його виступ отримав схвальні відгуки від членів журі – народних артистів України В.Гуцала (дириґент Національного оркестру народних інструментів) та Є.Савчука (дириґент Заслуженої хорової капели „Думка”). За творчі досягнення керівник І.Маринін тоді був нагороджений Почесною грамотою облдержадміністрації та цінним подарунком.
Дириґент оркестру І.Маринін плідно співпрацює з солістами-вокалістами оркестру Народною артисткою України Валентиною Степовою, Заслуженою артисткою України, солісткою Львівського оперного театру і балету імені І.Франка Ніною Мельник; заслуженим працівником культури України, лауреатом Міжнародних, Всеукраїнських конкурсів та пісенних фестивалів Тамарою Плющ; лауреатами Всесоюзних і Всеукраїнських конкурсів та пісенних фестивалів професором Майєю Печенюк, Анатолієм Ляпотою, Мирославом Тишом, Оленою Цибульською, Мариною Стасюк.
Оригінальною пам’яткою народної поезії другої половини ХУІ ст. є „Поема про Байду”, яка в різних варіантах та образах розказує про страту турками в Царграді легендарного Дмитра Вишневецького. Починаючи з 1999 року, залучивши до творчої співпраці найкращих співаків міста (Мирослав Тиш, Петро Підлісний, Одександр Вознюк, Петро Конфедерат, Віктор Білоцький, Юрій Савчук, Георгій Мисюк, Анатолій Ляпота, Микола Стасюк, Сергій Антощук, Іван Сафронюк, Василь Моцик, Володимир Кушнір), Іван Маринін здійснює постановку „Героїчної поеми про Байду” композитора Г.Хоткевича. Цей героїчно-драматичний твір у виконанні чоловічої вокальної групи у супроводі народного оркестру народних інструментів неодноразово виконувався на сценах міст Кам’янець-Подільського, Шепетівки, Хмельницького (театр імені Петровського) та Києва (Палац «Україна»).
Значного резонансу у музичних колах міста набули два виступи оркестру з Народною артисткою України В.Степовою, які відбулися 22 жовтня 2003 року на урочистостях з нагоди святкування 85-річчя з дня заснування державного університету та 14 листопада – на концерті присвяченому Дню працівника сільського господарства. Виступи В.Степової відбулися за сприяння і підтримки ректора університету, академіка О.Завальнюка. У супроводі оркестру народних інструментів під керівництвом І.Мариніна відома співачка В.Степова з нашим земляком М.Тишом виконали дует Андрія та Оксани „Чорна хмара з-за діброви” з опери С.Гулака-Артемовського „Запорожець за Дунаєм”. У доволі об’ємистій гармонійній цілості слухачі почули два чудові голоси, що легко і невимушено зливалися, випромінюючи чистоту та щирість образного вирішення.
31 травня 2005 року колектив відзначив свій 20-річний ювілей творчої діяльності звітним концертом. Художнього керівника та дириґента І.Мариніна за значний внесок у пропаганду народно-інструментального мистецтва нагороджено найвищою відзнакою міста – орденом «Честь і шана». У лютому 2007 року оркестр народних інструментів взяв участь у Всеукраїнському конкурсі аматорських колективів, тоді І.Маринін виборов І місце у номінації «Найкращий керівник профспілкового аматорського колективу».
З-поміж заснованих мистецьких форумів помітне місце посів міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobile», який щорічно (з 2008 р.) проводиться на базі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Конкурс унікальний із-за розмаїття номінацій та учасників (учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів, студій педагогічної практики при середніх та вищих навчальних закладів, студенти середніх та вищих мистецьких навчальних закладів різних рівнів акредитації), які беруть участь у сольному та ансамблево-оркестровому виконавстві.
6-9 травня 2010 року в Дрогобичі відбувся ІІІ Міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetum mobіle». Лауреатом цього конкурсу став народний оркестр народних інструментів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка під керівництвом доцента кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах І.Мариніна. У номінації «Оркестри народних інструментів» колектив з Кам’янця-Подільського посів ІІІ місце і вперше виборов звання Лауреата міжнародного конкурсу серед відомих оркестрів провідних музичних навчальних закладів України, таких як Львівська національна музична академія імені М.Лисенка, державний Луганський інститут культури і мистецтв, інститут мистецтв Прикарпатського національного університету імені В.Стефаника, Ужгородське державне музичне училище імені Д.Задора. Творчий колектив оркестру під орудою І.Маринна показав високий рівень виконавської майстерності, представивши твори в ориґінальних сучасних оркеструваннях. Особливо члени журі відзначил надзвичайно високий рівень професійного виконання «Героїчної поеми про Байду» Г.Хоткевича, «Увертюри» А.Петрова, української народної пісні «Чорнії брови, карії очі» у виконанні лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів М.Тиша. Конкурсантів оцінювало журі на чолі із заслуженим діячем мистецтв України, лауреатом міжнародних конкурсів композитором В.Зубицьким (Україна – Італія). Членами журі були: заслужений артист України, лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів, професор Одеської державної музичної академії імені А.Нежданової В.Мурза, заслужені артисти України, доценти Ніжинського державного університету імені М.Гоголя В.Дорохін та М.Шумський, лауреат міжнародних конкурсів, кандидат мистецтвознавства, доцент Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка С.Карась, лауреат всеукраїнських і міжнародних конкурсів, народна артистка України, професор, завідувачка кафедри народних інструментів Львівської національної музичної академії імені М.Лисенка Л.Посикира.
9-13 травня 2013 року в Дрогобичі відбувся VІ міжнародний конкурс баяністів-акордеоністів «Perpetuum mobіle». Ексклюзив конкурсу – категорія VІ С («оркестри народних інструментів») – не має аналогів в Україні. Географія учасників цієї номінації значно розширилась Україна – Ужгород, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Росія – Пенза, Білорусія – Мінськ, Німеччина. Звання лауреата на цьому конкурсі виборов оркестр народних інструментів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка під керівництвом професора кафедри теорії, історії музики і гри на музичних інструментах І.Мариніна, посівши ІІ місце. До конкурсної програми оркестру увійшли «Увертюра» до кінофільму «Приборкання вогню» А.Петрова, «Медітанго» і «Лібертанго» А.П’яццолли, Концерт для акордеона і струнного оркестру (ІІІ частина) Р.Гальяно, «Гуцульські наспіви» Т.Ремешила. Високоповажне журі, яке очолював видатний український композитор-баяніст, лауреат міжнародних конкурсів В.Зубицький (Україна – Італія) відзначило високий рівень професійного виконання оркестрантами «Гуцульських наспівів» та широкий спектр використання традиційного українського музичного інструментарію (трембіта, дримба, скрипка, сопілка, бугай, ліра).
Оркестр народних інструментів гідно представив Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка на міжнародній арені, отримавши схвальні відгуки від авторитетних професійних інструменталістів-народників як в Україні, так і за її межами, що, безперечно, підтверджує серйозність його намірів у примноженні нових художніх досягнень.
У травні 2013 року оркестр народних інструментів підтвердив звання «Народного».
На сьогодні репертуар оркестру під впливом сучасних тенденцій набирає все нових обрисів. За інструментальним складом колектив значно поповнився новими інструментами: свиріль, труба, саксофон-альт, саксофон-тенор, валторна, тромбон, скрипковий альт, віолончель, що значно розширили репертуарно-виконавські можливості оркестру і наблизили звучання до симфонічного.
Безумовно, такий підхід сприяв розширенню репертуарного доробку творами відомих та сучасних європейських композиторів, зокрема, В.А. Моцарта – «Речитатив та Арія Електри із опери «Ідоменей»; Клауса Бадельта – Музика до кінофільму «Пірати Карибського моря», Джеймса Ласта&Георге Замфіра «Самотній пастух», Пітера Ал Кхемя –Саундтрек «Шалена черепаха» до кінофільму «Таксі», Франческо Сарторі&Лучіо Кварантото – «Time to Say Goodbye», «Попурі на теми групи АВВА» (інструментування Івана Мариніна), «Danzon» №2 Артура Маркеса.
Величезний педагогічний та мистецько-виконавський досвід Івана Григоровича є запорукою постійного його членства в журі обласного конкурсу виконавців на народних інструментах «Подільський дивоцвіт» (Кам’янець-Подільський коледж культури та мистецтв) та Всеукраїнського конкурсу Uni MysikWest» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка).
З 2013-2019 рр. професор Маринін І. є організатором щорічного проведення в Кам’янці-Подільському в рамках всеукраїнського фестивалю «День українського баяна і акордеона) під патронатом композитора Володимира Рунчака та Національної Музичної спілки України.
Підготував:
– лауреата ІІ Міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «Вічний рух» (м. Дрогобич, 2009) Вадим Козловський (ІІІ премія);
– лауреата VІІІ всеукраїнського конкурсу баяністів «Візерунки Прикарпаття» (2015, м. Дрогобич) дует у складі Сергія Голубовича та Миколи Головатюка (ІІІ місце);
– лауреата VІІІ міжнародного конкурсу баяністів-акордеоністів «InterSvitiaz accomusik» – 2016 (2016, м. Луцьк) дует у складі Сергія Голубовича та Миколи Головатюка (ІІІ місце);
– лауреата міжнародного фестивалю-конкурсу «Міжнародний український фейєрверк» (м. Кам’янець-Подільський, 12-15 травня 2016 р.) у номінації «Народні інструменти» студента V курсу – Головатюка Миколи (ІІ місце);
– лауреата ІІІ міжнародного конкурсів «Вічний рух» (м. Дрогобич, 2010) – оркестр народних інструментів (ІІІ місце);
– лауреата VІ міжнародного конкурсів «Perpetum mobile» (м. Дрогобич, 2013) – оркестр народних інструментів (ІІ місце).

Нагороди Народного оркестру народних інструментів

Ансамбль бандуристів “Чарівні струни”

Художній керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чабан-Чайка Світлана Володимирівна

________________________________________________

Програма святкового концерту, присвяченого 100-річчю Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Концерт професорсько-викладацького складу та студентів факультету мистецтв імені А.Т.Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

Викладачі кафедри музичного мистецтва – члени громадських організацій